You are here

Trendovi u razvoju sistema javnih nabavki

29/05/2014

Postojeći sistem javnih nabavki bi trebalo da se institucionalno i zakonski ojača, pri čemu je neophodno poboljšanje kapaciteta i podizanje nivoa znanja kod institucija i naručilaca, ocijenjeno je na konferenciji „Trendovi u razvoju sistema javnih nabavki“ održanoj u Privrednoj komori Crne Gore 29. maja 2014. godine.

Privredna komora je, u saradnji sa Svjetskom bankom, organizovala konferenciju koja se bavila pitanjem kako pojednostavljenjem i unapređenjem regulative doći do efiksanijeg i ekonomičnijeg sprovođenja postupaka javnih nabavki. Učesnici konferencije bili su predstavnici ponuđača, naručioca i institucija iz oblasti javnih nabavki i koncesija.
Rukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove Privredne komore Aleksandar Mitrović, kazao je da su javne nabavke odlučujuće za konkurentnost i povećavanje zapošljavanja.
- Cilj i interesovanje Privredne komore je da se maksimalno unaprijedi sistem javnih nabavki kako bi bio što efikasniji i transparentniji, kao i da se pravno ojača zaštita ponuđača i svih učesnika - rekao je Mitrović.
Predstavnik Svjetske banke, ekspert za javne nabavke Jose Manuel Martinez pozdravljajući učesnike, zahvalio je u ime te institucije Komori na organizaciji, kako je ocijenio, ovog važnog događaja, podsjetivši da je riječ o drugom skupu ove vrste koji zajedno realizuju. On je kazao da Svjetska banka nastoji da pomogne oporavku globalne ekonomije i osvrnuo se na nedavne poplave u regionu riječima da ova institucija priprema pomoć za pogođene, te da za eventualno učešće u tim projektima treba da se pripreme i zainteresovani privrednici iz Crne Gore.
Njegova koleginica Mirjana Simić predstavila je rezultate istraživanja percepcije implementacije Zakona o javnim nabavkama u Crnoj Gori, koje su uradili zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Privrednom komorom.
Istraživanjem iz februara i marta 2014. godine obuhvaćene su Institucija za javne nabavke, Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, Državna revizorska institucija, uprave za antikorupcijsku inicijativu i za inspekcijske poslove, Komora, nevladine organizacije, Insistitut alternativa i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.
- Svi su naveli da je neophodno dalje jačanje kapaciteta i podizanje nivoa znanja kod institucija i naručilaca, ne samo što se tiče zakona i njegovih odredbi, nego i same primjene - rekla je Simić.
Slabe tačke sistema javnih nabavki se, dodala je, odnose na loše planiranje, nedostatak iskustva, kapaciteta i nerealnu procjenu samih potreba.
Simić je predstavila i rezultate ankete, za koju je indentifikaciju ponuđača uradila Privredna komora.
- Oko 30 odsto ispitanika smatra da je sistem javnih nabavki efikasan, dok je velika većina kazala da nije. Oko 60 odsto ponuđača smatra da je sistem javnih nabavki transparentan - precizirala je Simić.
Blizu 22 odsto ispitanika saopštilo je da može da predvidi rezultate tendera, a veliki broj ponuđača, oko 70 odsto, smatra da su uputstva za njih u konkursnoj dokumentaciji jasna.
- Oko 65 odsto ispitanika saopštilo je da su troškovi ponude visoki, a više od 70 odsto smatra da je ispravno načelo da žalba odlaže izvršenje - rekla je Simić.
Prema njenim riječima, široko rasprostranjeno mišljenje je da je potrebno ojačati institucionalnu kontrolu i monitoring implementacije samog ugovora, a ispitanici smatraju i da Zakon o javnim nabavkama naglašava formalizam u procesu priprema ponuda i njihovog ocjenjivanja.
- Generalno, percepcija Zakona je afirmativna, a ispitanici smatraju da postoji dobar sistem javnih nabavki koji bi mogao da se dalje institucionalno i zakonski ojača. Radi se na njegovom poboljšanju, jer se donose izmjene i dopune Zakona - navela je Simić.
Predstavnik Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Tomo Miljić je kazao da su predložene izmjene i dopune Zakona prošle javnu raspravu i poslate su na saglasnost EU.
- Suštinski razlog što još nemamo raspravu o predlogu je taj što se čeka zvanično mišljenje EU o predloženim rješenjima - dodao je Miljić.
On je kazao da izmjene Zakona idu u pravcu, između ostalog, pojednostavljenja i ubrzavanja postupaka javnih nabavki, smanjenja troškova, povećanja njihove transparentnosti i predupređivanja neregularnosti.
On je kazao da je kratak period za sagledavanje efekata Zakona jer je stupio na snagu početkom 2012. godine, i naveo da je novi planiran najkasnije za narednu godinu.
O projektima koje finansira Svjetska banka u Crnoj Gori na konferenciji je govorio Zoran Mijović iz Ministarstva finansija.
Tokom drugog panela konferencije, rad Komisije za koncesije predstavio je dr Radonja Minić. On je između ostalog kazao da je od koncesija u 2013. godini prihodovano 13,2 miliona eura, što je oko četiri odsto više nego prethodne. Aktivno je 160 koncesionih ugovora.
Ekspert Međunarodne finansijske korporacije (IFC) Vojislav Kandić govorio je javno-privatnom partnerstvu na realizaciji razvojnih projekata.
- Crna Gora ima bogato iskustvo u javno-privatnim partnerstvima. Izgradnja Mall of Montenegro u Podgorici je odličan primjer uspješno realizovanog ovog vida saradnje države i privatnog sektora, a tu su i privatizacija bolnice u Meljinama, Studentski dom. Svako javno-privatno partnerstvo je potpuno različito – rekao je Kandić.
On smatra da bi prečišćavanje otpadnih voda glavnog grada moglo da se realizuje na ovaj način, no da bi velike kompanije zbog brzine povrata investicije vjerovatno bile za to zainteresovanije ukoliko bi im se omogućilo upravljanje cijelim vodovodnim sistemom.
O javno-privatnom partnerstvu iz ugla krovnog zakona koji je u pripremi, govorila je Tijana Stanković iz Ministarstva finansija. Ona je ocijenila da potencijali za javno-privatno partnerstvo postoje, ali da nema za to dovoljno interesovanja.
- Cilj zakona je da unaprijedi javno-privatno partnerstvo i promoviše investicije, što su među ostalima preduslovi ekonomskog rasta i razvoja zemlje – rekla je Stanković.
Ona je kazala da dinamika usvajanja ovog zakona zavisi od toga kada će biti usvojen novi zakon o javnim nabavkama s kojim je u korelaciji.
U raspravi koja je uslijedila učestvovali su brojni diskutanti koji su komentarima, predlozima i sugestijama dali doprinos radu ove konferencije. Među ostalima, govorili su službenik za javne nabavke Glavnog grada Zoran Erceg, vlasnici kompanija Kastex Stevan Karadaglić i ETG Grupe Mladen Bajković, predstavnici preduzeća Stadion Marija Vukadinović, INA Crna Gora Igor Bakalbašić, Instituta alternativa Jovana Marović i Montenegro bonusa Igor Čavor.