You are here

Privredna komora

Datum iz istorije Crne Gore, 21. april 1928. godine, označava stvaranje i početak života institucije osnovane za dobro i u interesu trgovaca, industrijalaca, zanatlija, privrede i poslovnog svijeta, nauke i obrazovanja, privrednog i ekonomskog sistema koji je prolazio različite faze razvoja i društvenog uređenja. Taj organizovan sistem je uspijevao da se prilagodi vremenu i uslovima koji su u njima vladali. Ponosni smo na tradiciju, jer vjerujemo da smo sve te godine bili u službi razvoja Crne Gore.

Naša nastojanja su usmjerena ka uspješnom zastupanju interesa crnogorskih preduzeća i stvaranju povoljnih uslova za unapređenje njihove konkurentnosti u globalnom privrednom ambijentu.
Kreiranje prepoznatljivosti Crne Gore kao zemlje tržišne ekonomije, otvorenih granica, koja teži da se uključi u tržište Evropske Unije, predstavlja nacionalni interes i suštinsko opredjeljenje Privredne komore Crne Gore. Aktivnosti Komore usmjerene su prije svega na stvaranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje. Kao institucija duge tradicije ravnopravno zastupamo i štitimo interese svih članica, odnosno crnogorske privrede u cjelini.