You are here

Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO

25/11/2016

Privredna komora Crne Gore je 1.9.2016. otpočela sa sprovođenjem projekta Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO u sklopu grant šeme Inovacijama do pametnog rasta: jačanje veza između naučno-istraživačke zajednice i privrede“, koja se finansira iz fondova IPA. Projekat će trajati godinu dana i na njegovu realizaciju će biti utrošeno 27,760 EUR, od čega će 87.18% biti finansirano od strane EU. U projektu su angažovana tri partnera: PKCG kao nosilac projekta, MBS (Montenegro Business School) Univerziteta Mediteran i preduzeće Frutiera koje vodi žena preduzetnica, Radojka Ražnatović.

Ovim projektom se radi na povezivanju biznis sektora sa naučnim/istraživačko/obrazovnim sektorom. U tom smislu, trenutno je u toku rad na finansijskoj i situacionoj analizi za preduzeće Frutiera, kao i komunikacionoj strategiji i novom vizuelnom identitetu preduzeća za koje je zadužen Montenegro Business School Univerziteta Mediteran. Oni će uskoro početi i sa radom na pilot projektu koji će uključiti nove proizvode i pakovanje za proizvode da bi se testirala njihova prođa na tržištu. U neke od ovih aktivnosti će biti uključeni i studenti MBS-a koji će na ovaj način sticati praktična znanja i vještine iz predmeta koje izučavaju. Ostale projektne aktivnosti će uključivati istraživanje tržišta gastro suvenira, identifikaciju potencijalnih novih suvenira, kao i izradu priručnika na osnovu rezultata istraživanja i organizaciju seminara za proizvođače gastro suvenira, koje će uglavnom biti zadatak Privredne komore. 

Očekuje se da će pozitivni rezultati ovog projekta podstaći češću i tješnju saradnju između poslovnog i naučno-istraživačkog sektora. Takođe, cilj je da se nastavi sa identifikacijom novih gastro proizvoda koji bi se ponudili na tržištu, što bi moglo dovesti do proširenja i povezivanja postojećih biznisa i mogućeg zapošljavanja nove radne snage.

Nike Shop