You are here

BLUEWBC - obuka u Kotoru

28/04/2022

Predstavnici projektnog tima „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC (Erasmus +) Privredne komore Crne Gore učestvovali su na dvodnevnoj obuci o praksama u inovacijama i preduzetništvu (I&E) u plavoj ekonomiji, kao i na partnerskom sastanku. Organizator obuke i domaćin sastanka bio je Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore.  

U cilju unaprijeđenja plave ekonomije koja se zasniva na inovacijama i preduzetništvu, u Crnoj Gori je neophodno raditi na povezivanju i razmjeni pozitivnih iskustava i praksi sa zemljama u regionu i Evropskoj uniji. Ključni faktori za postizanje predviđenih ciljeva su izmjena postojećih i razvoj novih nastavnih predmeta na osnovnim i master studijama, te stvaranje interesantnog, inovativnog i dinamičnog okruženja u oblasti pomorstva, sve sa ciljem privlačenja što većeg broja mladih i talentovanih studenata i motivisanja akademskog osoblja.

Prateća aktivnost bila je i konferencija za medije na kojoj je predstavljena oprema koja čini sastavni dio Centra za istraživanja, inovacije i preduzetništvo formiranog kroz BLUEWBC projekat. Događaju je prisustvovalo preko 70 učesnika, i to predstavnici državnih institucija i privrednih subjekata iz Crne Gore, predstavnici partnerskih institucija sa Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU), Univerziteta “Ismail Ćemali” u Valoni, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tirani, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta, Pomorskog trening centra NTNU Ocean Training AS iz Alesunda, Privredne komore Crne Gore, Uprave za pomorstvo Albanije iz Drača, Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ Nikšić, studenti i akademsko osoblje sa Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore.

Do januara 2023. godine je predviđeno da se na Pomorskom fakultetu Kotor održe dodatne obuke i “Nedjelja plavog hakatona (A Week of BLUE Hackathon)” koja će još jednom povezati akademsko osoblje, studente i relevatne aktere iz privrede, predstavnike startapova i spinof kompanija koje se bave inovativnim pristupima i preduzetničkim poslovanjem, u zajedničkim aktivnostima održive plave ekonomije, ilustracije, dizajna, inovacija, preduzetništva, 3D animacije i dr.

Nakon održane obuke, studentima i predstavnicima kompanija uručeni su sertifikati od strane koordinatora BLUEWBC projekta, gospodina Arnfinna Oksavika sa NTNU univerziteta i rukovodioca projekta ispred Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danila. Nikolića.