You are here

BRE projekat Shadow Days - Unapređenje kapaciteta institucija i kompanija

23/10/2019

U okviru Konferencije o ekonomiji 2019, održani su i Shadow Days sa partnerima na BRE projektu - Osnaživanje poslovnog registra (eng. “Business Registry Empowerment”). Ovaj projekat finansira EU kroz program Interreg IPA prekogranična saradnja Italija – Albanija – Crna Gora. Projekat je zvanično otpočeo 15. marta 2018. godine, a trajaće 24 mjeseca, tj. do 14. marta 2020.

Projekat BRE ima cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri poslovna registra. Takođe, biće izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a daće se i preporuka za univerzalni sistem biznis registara. Projekat se bavi glavnim izazovima koordinacije između Evropskog registra poslovanja (BR) kao ključnog činioca za zajedničko poslovno okruženje i stvaranje administrativne harmonizacije, transparentnosti, pravne sigurnosti i konkurentnosti.

Shadow Days događaj je imao za cilj da okupi sve partnere na projektu, i ujedno bio prilika da kolege iz Italije i Albanije učestvuju na jednoj od najvećih konferencija iz oblasti ekonomije u regionu. Sastanak koji je održan 23. oktobra među projektnim partnerima odnosio se na dosadašnje i predstojeće aktivnosti na projektu, sa fokusom na primjer pravnog okvira koji se tiče poslovnog registra u Italiji. Pravni okvir za poslovni registar u Crnoj Gori je jedna od narednih važnih aktivnosti na projektu, a ovu aktivnost vodi Tehnopolis iz Nikšića.

Pored predstavnika Privredne komore, u radu sastanka su učestvovali i predstavnici Privredne komore Barija, Tehnopolisa iz Nikšića, Ministarstva finansija Albanije i Privredne komore Tirane, koja je vodeći partner na projektu.