You are here

Crna Gora postala član evropske porodice otvorenih podataka

23/07/2020

Otvoreni podaci sa crnogorskog nacionalnog portala www.data.gov.me od nedavno su dostupni na evropskom portalu otvorenih podataka https://www.europeandataportal.eu/en.

Dvogodišnja saradnja Ministarstva javne uprave sa EU u dijelu objavljivanja otvorenih podataka institucija iz Crne Gore, rezultirala je objavljivanjem setova podataka sa crnogorskog nacionalnog portala na evropskom portalu otvorenih podataka. Na taj način, podaci koje objavljuju institucije iz Crne Gore postale su transparentne široj evropskoj i svjetskoj javnosti, a Crna Gora se našla među zemljama EU koje su visoko rangirane u oblasti otvorenosti podataka.

Portal otvorenih podataka www.data.gov.me kojim upravlja Ministarstvo javne uprave, realizuje se u saradnji sa svim insitucijama koje shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju obavezu objavljivanja podataka za ponovnu upotrebu. Portal sadrži podatke u mašinski čitljivom i otvorenom formatu, u skladu sa otvorenim standardima na način koji omogućava njihovu lakšu pretragu. To znači da dokumenti sa podacima moraju biti standardizovani i u formatu struktruiranom na način da ga sofverske aplikacije mogu lako prepoznati i očitati, a sve u cilju omogućavanja lakšeg pristupa informacijama koje su predmet ponovne upotrebe.

Trenutno je na portalu 106 data setova podataka, koji su iz nadležnosti nekoliko ministarstava i organa uprave, a kontinuirano se, u saradnji sa institucijama, radi na odabiru važnih setova podataka. U narednom periodu predstoji faza objavljivanja novih informacija, kao i njihovog adekvatnog preuzimanja i korišćenja.

Ministarstvo javne uprave je pridruženi partner na projektu ODEON (“Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije). Ovaj projekat je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“. Kroz niz aktivnosti koje su Ministarstvo javne uprave i Privredna komora organizovali u okviru projekta, dat je doprinos povećanju broja dostupnih setova podataka na nacionalnom portalu, kao i širenju svijesti o značaju otvaranja podataka, kako kod institucija, tako i kod kompanija. 

Ponovna upotreba podataka podrazumijeva mogućnost preuzimanja, distribucije, prilagođavanja, povezivanja sa drugim podacima, integrisanja u poslovne procese, proizvode i usluge i dr. Njihovim objavljivanjem u otvorenom formatu podaci postaju dostupni širem krugu korisnika. Zbog toga je objavljivanje podataka u formatu koji omogućava ponovnu upotrebu od izuzetnog značaja za transparentnost rada javne uprave, ali i privrednih subjekata koji raspolažu podacima koji bi bili od značaja za širu javnost.