You are here

Doktorske studije, privreda, usluge i društvo

26/09/2019

Privredna komora, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, organizovala je 26. septembra 2019. okrugli sto na temu „Doktorske studije, privreda, usluge i društvo“. Riječ je o aktivnosti u okviru projekta „Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse“ (MARDS).

Cilj okruglog stola bio je da istakne značaj povezivanja univerziteta sa industrijom, podstakne uvođenje interdisciplinarnog pristupa rješavanja problema u doktorskim programima i pomogne u pripremi doktoranata za učešće u međunarodnim mrežama. Tijesna saradnja univerziteta i privrednog sektora može dovesti do transfera tehnologija i komercijalizacije inovacija.

Prema riječima prof. dr Mladena Perazića, direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore, Univerzitet Crne Gore ima vitalnu ulogu u promovisanju koncepta cjeloživotnog učenja, za unapređenje kvaliteta obrazovanja i podržava različite programe obuka kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe tržišta rada.

- Imajući u vidu da je „ekonomija zasnovana na znanju” osnova politike razvoja Evropske unije, od ključnog značaja je povezivanje univerziteta i privrede kroz različite programe i zajedničke projekte – kaže Perazić.

Ističe da je jedan od takvih projekata i „Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse“ (MARDS), koji Univerzitet Crne Gore realizuje u saradnji sa ukupno 15 partnera iz Crne Gore, Albanije i zemalja Evropske unije.

- Ciljevi MARDS projekta su poboljšanja nacionalnih politika u sferi doktorskog obrazovanja u oblasti održivog razvoja i turizma, kao i u oblasti održivih prirodnih nauka i tehnologija – navodi on.

Koordinator Projekta, prof. dr Radovan Stojanović, istakao je da je MARDS treći ciklus obrazovanja po evropskoj reformi.

- Posljednjih godina se na univerzitetima u Crnoj Gori suočavamo sa nedovoljnim brojem studenata za doktorske studije. Jedan od glavnih razloga je nerazvijenost ekonomije da prihvati visokoobrazovane ljude, a drugi je što mladi žele da doktoriraju na prestižnim svjetskim univerzitetima. Imamo visoku intelektualnu emigraciju iz Crne Gore, pa je pitanje kako te ljude vratiti – rekao je Stojanović.

Univerzitet Crne Gore je formirao Centar za doktorske studije u cilju poboljšanja njihovog kvaliteta.

- Ovaj projekat je pokušaj da stručnjaci naprave predlog reforme doktorskog obrazovanja i njime su obuhvaćeni Crna Gora i Albanija. Ako postoje doktorske studije, one moraju da budu kvalitetne – naglasio je on.

Zaključio je da bez primjene znanja i tehnologije u privredi nema razvoja.

Dr Dmitry Tarasov, Q-tek doo Bar, predstavio je studiju slučaja potreba privrede za saradnjom sa ekonomskom zajednicom. Njegova kompanija se bavi izradom instrumenata za forenzičke i druge analize i konkurentna je poznatim svjetskim proizvođačima. Imaju tim od 15 ljudi među kojima je pet doktora nauka.

Nakon prezentacije, uslijedila je diskusija učesnika okruglog stola.