You are here

DUALMON - treći sastanku projektnih partnera

18/12/2021

Predstavnici Privredne komore, prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet, i Sandra Perić, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte, koordinatorka projekta, su učestvovali na trećem sastanku projektnih partnera na projektu DUALMON, koji se održao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 17-18.12.2021. godine.

Cilj sastanka je bio da se prezentiraju dosadašnje sprovedene aktivnosti i utvrdi plan rada za naredni period. Najvažnija aktivnost koja je završena u prethodnom periodu je nacrt generičkog modela dualnog obrazovanja koji će poslužiti kao osnova za specifične modele koje će razviti svaki od studijskih programa i na osnovu kojih će se sprovoditi pilot programi. U susret predstojećem izvještavanju, projektni partneri su razgovarali i o finansijskom i drugim administrativnim aspektima izvještavanja.

Osnovni cilj projekta DUALMON je poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja i pravnog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja a sa ciljem pružanja podrške različitim potrebama i interesima: studenata, kompanija i institucija visokog obrazovanja u zemlji, kao i davanje preporuke za sprovođenje dualnog modela u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Projektni konzorcijum se sastoji od dvanaest partnera iz četiri zemlje: Crna Gora, Srbija, Slovenija i Austrija. Partneri su univerziteti, državne institucije koje se bave obrazovanjem i kompanije koje su spremne da učestvuju u pilot programu uvođenja dualnog obrazovanja. Uloga Privredne komore u ovom projektu je da pruža podršku u svim projektnim aktivnostima, naročito prilikom angažovanja privrednih subjekata, identifikacije njihovih potreba kroz analizu upitnika poslatim različitim industrijskim sektorima, organizaciji događaja na temu dualnog obrazovanja, aktivno učešće u kreiranju generičkog modela dualnog obrazovanja, davanje preporuka za izmjenu legislative zasnovanim na analizi odgovora dobijenih od privrednika, kao i kroz sve ostale projektne aktivnosti gdje bude prepoznata potreba za uključivanje Komore.

U Evropi je uvođenje dualnog obrazovanja najnoviji trend u savremenom obrazovanju. Uglavnom je karakterističan za primijenjene nauke i radi se u malim grupama, do 20 studenata. Studenti provode 50% vremena učeći teoriju na fakulktetu i 50% radeći u kompanijama gdje ih obučavaju mentori zaduženi posebno za njih. Sličan projekat je već završen u Srbiji a trenutno je u toku njegovo sprovođenje u Bosni i Hercegovini. U cilju realizacije ovog projekta, predviđeno je da se usklade zakonska rešenja i definiše organizacija sistema.  Paralelno sa radom na legislativi, radiće se analiza prakse u drugim zemljama koje su već uvele ovaj sistem (Austrija, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, idr.), kao i aktivnost razvoja generičkog modela dualnog obrazovanja, odnosno spečifični modeli za pojedine fakultete. Projektom je predviđeno da nakon toga fakulteti razviju kurikulume za one smjerove koje identifikuju kao pogodni za to a zatim i realizacija studija po ovom modelu.