You are here

Energetska efikasnost u industriji

07/10/2019

Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo ekonomije i konzorcijum Expertise France organizovali su 7. oktobra 2019. info dan na temu „Priprema Programa za realizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru industrije”. 

Skup je dio projekta IPA 2014 „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori“, koji implementira konzorcijum Expertise France u saradnji sa relevantnim institucijama u našoj zemlji. Ovim projektom, pored niza drugih aktivnosti u cilju podsticanja konkurentnosti i inovacija kod MSP, planirana je i tehnička podrška za unapređenje energetske efikasnosti u industriji.

Uvodničari su bili direktorica Sektora za projekte Privredne komore Tanja Radusinović i generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Marko Radulović.

- Programom za realizaciju mjera energetske efikasnosti u industriji planirano je uspostavljanje grant šeme za uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane preduzeća, a što će doprinijeti daljem razvoju zelene ekonomije, kao i unapređenju poslovanja u sektoru industrije – rekla je Radusinović.

Navela je da ovaj projekat predstavlja još jednu potvrdu da Privredna komora i resorno ministarstvo kroz niz aktivnosti nastoje da doprinesu konkurentnosti preduzeća i pripreme ih za poslovanje na velikom evropskom tržištu.

- Uvjereni smo da će veliki broj crnogorskih preduzeća iskazati interesovanje da budu dio ovog projekta – zaključila je Radusinović.

Prema riječima predstavnika Ministarstva, Marka Radulovića, jedna od prioritetnih mjera u novom akcionom planu za period 2019-2021. godina je iznalaženje mogućnosti za podršku sektoru industrije u cilju unapređenja energetske efikasnosti kroz primjenu modernih tehnologija i rješenja.

- U narednom periodu planirano je uspostavljanje finansijskih mehanizama podrške za uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane preduzeća, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti daljem razvoju zelene ekonomije, kao i unapređenju poslovanja u sektoru industrije – rekao je Radulović.

Dodaje da je planirano mapiranje preduzeća iz sektora industrije odnosno kreiranje registra i priprema analize potencijala za realizaciju mjera energetske efikasnosti u odabranim kompanijama, koje će sprovesti konsultanti angažovani u okviru projekta. Slijede aktivnosti na pripremi pilot programa tj. finansijskog mehanizma za implementaciju mjera energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u industrijskom sektoru, a koje imaju cilj smanjenje potrošnje energije i pratećih troškova.

- U okviru projekta radiće se na jačanju kapaciteta preduzeća iz sektora industrije za implementaciju sistema energetskog menadžmenta – naveo je on.

Pojašnjava da Projekat, u određenoj mjeri predstavlja nastavak aktivnosti koje su u prethodnom periodu realizovane u procesu pripreme Studije o unapređenju metalne industrije investicijama baziranim na energetskoj efikasnosti i povećanju perfomansi u zaštiti životne sredine. Imajući u vidu da je u okviru navedene studije izrađeno osam izvještaja procjene kompanija koje su članice Metaloprerađivačkog klastera Crne Gore, planirano je da se kroz realizaciju IPA 2014. projekta obuhvati veći broj preduzeća iz različitih oblasti industrijskog sektora.

- Očekujemo da će realizacija planiranih aktivnosti u narednom periodu doprinijeti ostvarenju inkluzivnog i održivog industrijskog razvoja Crne Gore, odnosno da će preduzeća biti u prilici da kroz realizaciju konkretnih mjera energetske efikasnosti u svom poslovanju, osim direktne finansijske podrške koja će im biti pružena na realizaciji mjera, ostvare i značajne uštede po osnovu troškova za energiju i optimizuju proizvodne procese – zaključio je predstavnik Ministarstva.

BESME projekat predstavila je Siska-Martina Cahyati, menadžerka projekta.

Ključni rezultati ovog projekta, vrijednog 1,6 miliona eura, koji se sprovodi u periodu 2018 -2020. godine, biće: razvijen strateški i operativni okvir za sprovođenje politike u cilju povećanja konkurentnosti i inovacija; osnaženi institucionalni, tehnički i administrativni kapaciteti za sprovođenje politika za konkurentnost i inovacije i ojačani klasteri i privredni subjekti, poboljšana produktivnost i profitabilnost poslovanja .

- Računi za energiju većine industrija mogu lako dostići 10 do 20% globalnog prometa. Dobrim radom, šemama za održavanje i upotrebom efikasne opreme račun za energiju može biti snižen čak 30-50% sa prosječnim povratom investicija između tri do pet godina – navela je ona.

Cahyati je naglasila da ovim događajem EU započinje pružanje tehničke pomoći u kreiranju nove industrijske politike Crne Gore.

Učešće u BeSME projektu za energetsku efikasnost donijeće neposredne benefite u kratkom, srednjem i dugoročnom roku, daće prednost korektivnim radnjama, imaće direktan uticaj na troškove u smislu bolje konkurentnosti, obezbijediće pokazatelje za održavanje i razvoj politike o energetskoj efikasnosti. Sa druge strane, cjelokupni rezultati istraživanja biće od pomoći Ministrarstvu da razvije alate javne politike, a posebno da vam pruži podršku ka “zelenijem” načinu proizvodnje.

Program za realizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru industrije i upitnik za prikupljanje podataka prezentovao Jean Christophe Clement, vodeći tehnički konsultant. Predstavio je benefite Programa na konkretnim primjerima u mljekarstvu, te industriji hrane i pića.

- Energetska efikasnost povećava konkurentnost industrijskog sektora, često dovodeći i do unapređenja produktivnosti. Ona poboljšava uticaj na životnu sredinu, imidž kompanije i prodor na tržište, stvara poslovnu i lokalnu vrijednost – riječi su Clementa.