You are here

Godišnji sastanak projektnih partnera – HISTEK projekat

25/12/2018

HISTEK za osnovni cilj ima osnivanje novog prekograničnog klastera na polju obrazovanja u svrhu promocije umrežene inovativne zajednice sposobne da sprovede efikasno udruživanje između preduzeća, obrazovnih institucija i centara za obuku, dajući na taj način unutrašnji podsticaj procesu razvoja savremenih vještina mladih ljudi kompatibilnih potrebama privrede. Osnovni proizvod HISTEK projekta biće definisanje i usvajanje, u obrazovnim sistemima, novog profila zanimanja tercijarnog nivoa obrazovanja na osnovu prethodno utvrđenih potreba malih i srednjih preduzeća za specijalizovanim tehničarima osposobljenim da vladaju ključnim tehnologijama. Postavljeni cilj će se postići upravo kroz uspostavljanje novog prekograničnog klastera (čiji sastav treba da obuhvati mala i srednja preduzeća, obrazovne ustanove i nadležne državne organe) koji će zajednički raditi na definisanju jedinstvenih standarda za potrebe profilisanja novog profila zanimanja i ujednačenih kriterijuma u cilju utvrđivanja potreba malih i srednjih preduzeća za ljudskim resursima. Partneri Privredne komore u HISTEK projektu su: Ministarstvo prosvete Crne Gore, Privredna Komora Barija (IT), Privredna komora Tirane (AL), Univerzitet “Aleksander Moisiu” (AL), Fondacija “Antonio Kućovilo” (IT).  

Godišnji sastanak je održan 25. decembra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore.

Na sastanku su učestvovali predstavnici crnogorskih partnera, Ministarstva prosvete, vodećeg partnera na projektu i predstavnici Privredne komore, koja je zadužena za radni paket 1- Komunikacija.

Sumirajući ostvareni rad na HISTEK-u 2018. godine, crnogorski partneri su bili posvećeni razvoju strategija za prevazilaženje svih prepreka u procesu implementacije, jačanju strukture projektnih timova i radu na poboljšanju komunikacije između projektnih partnera. Diskusijom su obuhvaćene teme finansijskog upravljanja (finansijski menadžment i alokacija resursa), budžet crnogorskih partnera i dosadašnji rashodi (ravnoteža između izvršenja i budžetskih rashoda), poresko oslobođenje i upoznavanje sa procedurama povrata PDV-a. Prezentovani su do sada ostvareni rezultati u procesu implementacije i naglašena potreba da se ubrza rad na sprovođenju projektnih aktivnosti, pa je u skladu sa tim izvršeno precizno planiranje aktivnosti za 2019 godinu koje se odnose na održavanje tehničkih sastanaka u cilju pregleda i sumiranja rezultata, upravni odbori, posebno osmišljeni događaji, saopštenja za štampu i slično.

Privredna komora i Ministarstvo prosvjete su posebnu pažnju posvetili aktivnostima na utvrđivanju potreba preduzeća za deficitarnim obrazovnim profilima i kreiranju novog obrazovnog programa koji treba da bude osnovni proizvod projekta HISTEK. U skladu s tim izrađen je upitnik i sprovedena anketa među preduzećima  koja bi u sklopu ostalih analiza trebalo da pokaže na koji način projektni partneri na osnovu svojih institucionalnih uloga mogu da doprinesu da novi program primjereno odgovori potrebama i interesima razvoja crnogorske privrede i povećanju zapošljivosti mladih.  Pri tome valja naglasiti da je izrada novog obrazovnog profila usmjerena na sticanje tržišno konkurentnih znanja i vještina, ali i ovladavanje nizom socijalnih kompetencija preko kojih studenti dobijaju mogućnost da se brže prilagođavaju dinamičnom poslovnom okruženju. Visoka konkurentnost se povezuje s novim idejama, znanjima i tehnologijama, odnosno s visokokvalitetnim ljudskim resursima do kojih se dolazi odgovarajućim i trajnim ulaganjima u obrazovanje.

Da bi mladi stekli konkurentna znanja, potrebno je povećati broj i kvalitet obrazovnih ponuda, kao i broj korisnika, što je cilj HISTEK projekta. Ostvarenju tih ciljeva stoji na putu nemali broj prepreka, od kojih su za ovaj projekat najznačajniji odustvo adekvatne procjene potreba privrede i neodgovarajuća kvalifikaciona struktura zaposlenih. Mogućnost uklanjanja tih prepreka nalazi se, između ostalog, u osavremenjivanju sadržaja i metoda obrazovanja u pravcu razvoja kompetencija u zavisnosti od procjene budućih potreba, povećanju prohodnosti obrazovnog sistema, povećanju broja studenata u oblasti ključnih tehnologija za savremeno poslovanje. Izrađen je Komunikacioni plan koji bi svojim savremenih pristupom treba da doprinise što široj participaciji korisnika iz oblasti obrazovanja i privrede.

Na kraju sastanka je istaknut značaj saradnje Ministarstva prosvjete i Privredne komore na razvoju novih nastavnih programa i reformi obrazovnog sistema u cjelini u cilju postizanja ravnoteže između tržišnih, društvenih i individualnih potreba i interesa.