You are here

HAKATON - Neka dostupno bude i korisno

05/10/2019

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave, u okviru projekta Odeon, koji se finansira kroz INTERREG Mediteranski program 2014-2020., organizovali su HAKATON pod sloganom „Neka dostupno bude i korisno“, na temu otvorenih podataka.

Hakaton se održavao u okviru INFOFEST-a, u hotelu „Avala“, u periodu od 3-5. oktobra 2019. godine.

Hakaton su otvorile Bojana Bajić, načelnica Direkcije za interoperabilnost registara i normativne poslove u Ministarstvu javne uprave, i Nada Rakočević, sekretarka Odbora udruženja ICT u Privrednoj komori Crne Gore. U svojim uvodnim obraćanjima, one su naglasile cilj ovogodišnjeg Hakatona tj. stvaranje dodate vrijednosti za otvorene podatke, kroz kreiranje aplikacija koje bi dostupne podatke učinile korisnim javnoj upravi, privredi i/ili građanima.

Na Hakatonu je učestvovalo 28 takmičara, koji su se takmičili u šest timova (Codingo, MSSS, Terminal 5, NAEMI, Data design i Globus tours) za vrijedne nagrade.

Pobjednik prvog Hakatona je tim Codingo za aplikaciju Open Montenegro i olakšavanje poslovnog ambijenta, dok su drugo i treće mjesto osvojili tim Data Design za aplikaciju za upotrebu informacija koje se odnose na NVO sektor i unapređenje ambijenta za nevladin sektor i tim MSSS za web aplikaciju za digitalni turizam.

Nagrade pobjednicima na prvom Hakatonu na temu otvorenih podataka u Crnoj Gori uručila je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović.

Odluku o nagradama donio je tročlani žiri u sastavu Milena Đukanović, Elektrotehnički fakultet, Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave i Nada Rakočević, Privredna komora Crne Gore.

Projekat Odeon

Projekat Odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 - društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Na osnovu rezultata projekta HOMER, na koji se odeon i oslanja, očekuje se da bude stimulisana potražnja za podacima boljeg kvaliteta, s jedne strane, i da se omogući privatnim akterima da razviju aplikacije i usluge koristeći otvorene i velike podatke. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj teritorija koje obuhvataju. Privredna komora Crne Gore je partner, a Ministarstvo javne uprave pridruženi partner na projektu odeon.

Hakaton Promo

Hakaton 2019