You are here

Internacionalizacija VET sistema na Zapadnom Balkanu i Turskoj

18/12/2019

Projekat „Internacionalizacija VET (stručno osposobljavanje) sistema na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, po programu Erasmus+ odobren je za finansiranje od strane Evropske komisije. Italijanska organizacija UNISER je vodeći partner na ovom projektu, a Privredna komora Crne Gore partner.

Uniser je organizacija specijalizovana za usluge mobilnosti u učenju, osnovana 1998. godine, a koja ima kancelarije u Bolonji, Forliju i Ćezeni (Italija). Bavi se osmišljavanjem i organizovanjem programa međunarodne mobilnosti za učenike stručnog obrazovanja i osposobljavanja, s ciljem pretvaranja Erasmusa u budućnost sistema obuke i poslovnog sektora. Svake godine, hiljadama ljudi nude priliku da rade i obučavaju se u inostranstvu, koji se, nakon toga vraćaju u zemlju sa novim profesionalnim i jezičkim znanjima, te stečenim iskustvima na drugim poljima.

Projekat je odobren po pozivu: Pilot VET šema mobilnosti, Lot 1 za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.

Cilj projekta je omogućiti pružaocima usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja u EU uspostavljanje programa razmjene studenata i pružalaca usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja sa Zapadnog Balkana i Turske.

Predviđeno je da aktivnosti traju 42 mjeseca, i to od januara 2020. godine do juna 2023. godine.

Obaveze koje su projektom aplikacijom predviđene za svaku zemlju Zapadnog Balkana su: učešće u radu pet transnacionalnih sastanaka projektnih partnera, promovisanje ponude Erasmus+ stipendija za studente/učenike (1 mjesec u preduzećima u EU) i za osoblje (1 sedmica osposobljavanja za posao u EU VET školama), stvaranje mreže stručnih škola zainteresovanih za pružanje mobilnosti za studente/učenike i osoblje u EU, komunikacija sa mrežom stručnih škola, kao i organizovanje konferencije za širenje informacija o projektu na lokalnom/nacionalnom nivou kako bi se predstavili rezultati projekta.

Nike footwear | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys