You are here

Iskustvo Univerziteta u Mariboru u uvođenju doktorskih studija – MARDS projekat

29/11/2020

Univerzitet u Mariboru izdao je Zbornik radova sa skupa koji se u okviru MARDS projekat održao u Mariboru, sa ciljem prenošenja znanja, vještina i iskustava u izradi doktorskih programa na Univerzitetu u Mariboru predstavnicima univerziteta u Crnoj Gori i Albaniji.

Zbornik predstavlja kombinaciju prezentacija i iskustva stručnjaka koji su, između ostalog, predstavili strukturu doktorskih programa i iskustvo u uvođenju doktorskog studijskog programa na Univerzitetu u Mariboru. Proces izrade doktorskih programa na Fakultetu za poljoprivredu i biosistemske nauke takođe je predstavljen detaljnije u ovom izdanju.

Uz to, predstavljeni su i zahtjevi koje moraju ispuniti doktorski programi, zahtjevi za mentore, obaveze i prava doktoranda i njihovih mentora, kao i elemente za postupke potvrđivanja, ocjenjivanja i odbrane doktorske disertacije.

Ovaj materijal pruža odličan uvid u sistem pripreme i realizacije doktorskih škola, i što je najvažnije - predstavljena iskustva nude kritičku ocjenu primjenjivosti novih postupaka u izradi doktorskih studijskih programa.

Zbornik je u prilogu.