You are here

Komora dobila File server kroz BRE Projekat

30/06/2020

Privredna komora Crne Gore je kroz Projekat BRE nabavila vrijednu opremu. Riječ je o File serveru, koji će pomoći da se na bezbjedan način pohranjuju podaci koji će biti sadržani u bazi kompanija koja je konačni rezultat ovog projekta. Ujedno, to će svakako pomoći i sigurnosti realizacije aktivnosti usmjerenih na MSP, a vezanih za ovaj Projekat, u vrijeme kada se skupovi ne održavaju “in-person”.

O projektu BRE Jačanje poslovnog registra

Projekat BRE ima za cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri biznis registra. Implementacija ovog Projekta je izuzetno značajna za razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa mađunarodnim tržištem, jer će jedan od njegovih rezultata biti partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje. Takođe će se izraditi mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, te dati preporuka za univerzalni sistem biznis registara. Pored navedenog, aktivnosti sprovedene ovim projektom imaju za cilj unapređenje kapaciteta institucija i unapređivanje prekogranične saradnje.