You are here

Komora učestvuje u četiri nova projekta

07/08/2020

Privredna komora Crne Gore učestvovaće u realizaciji četiri novoodobrena projekta iz Dunavskog transnacionalnog programa, programa Adrion i Erasmus +, a u svojstvu partnera ili pridruženog partnera.

Dunavski transnacionalni program

Integrisani program izgradnje kapaciteta i obuke za organizacije podrške biznisu Dunavske regije za pristup inovativnim transnacionalnim vrijednostima - DanubePeerChains

Vodeći partner: Business Uper Austria

Privredna komora Crne Gore je pridruženi partner.

Vizija DanubePeerChains projekta je da osnaži tržište rada i organizacija za podršku poslovanju zajedno sa targetiranim malim i srednjim preduzećima u zajedničkoj izgradnji kapaciteta i kroz obuke kako bi ušli u inovativne transnacionalne vrijednosne lance, i tako dobili održivo priznanje na partnerskom nivou i time stvorili visoko kvalifikovane poslove u zemljama Dunava. Da bi se postigao ovaj sveobuhvatni cilj, perspektiva lanca vrijednosti “mora” da se suoči sa izazovima promjene paradigme u industrijskoj proizvodnji. Stoga, partnerstvo DanubePeerChains je posvećeno implementaciji sljedećih komponenti:

Izrada zajedničkih programa za izgradnju kapaciteta za lokalne organizacije koje pružaju podršku u poslovanju kako bi se integrisalo tržište rada i perspektive inovacija u poslovanju i transformisale postojeće usluge podrške u aktivnosti orijentisane na lanac vrijednosti u korist MSP;

Višestruke obuke lokalnih MSP iz ciljnih industrijskih sektora u ključnim oblastima kompetencija (tehnologije, upravljanje ljudskim resursima i razvoj poslovnog modela zasnovane na perspektivi lanca vrijednosti);

Pilotiranje integrisanog pristupa izgradnje kapaciteta DanubePeerChains za organizacije za podršku poslovanju i tržištu rada i implementacija pilot obuka za MSP u svim regionima  i definisanje zajedničkih projekata;

Izrada Regionalnih akcionih planova za održivu lančano orijentisanu transformaciju ključnih industrija i razvoj integrisanih usluga na tržištu rada i poslovne podrške.

Interreg Jadransko-jonski transnacionalni program - ADRION

Plavi pametni rast Jadransko-jonskog regiona - BLUEAIR

Vodeći partner: Naučno tehnološki park – Trst

Privredna komora Cren Gore je partner u ovom projektu. Drugi partner iz Cren Gore je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, doke Ministarstvo ekonomije iam ulogu pridruženog partnera.

Projekt BLUEAIR ima za cilj unapređenje institucionalnog kapaciteta zemalja regiona ADRION-a i pomoć pri definisanju zajedničkog pristupa sprovođenju S3 politike plavog rasta na transnacionalnom/makroregionalnom nivou pomoću novog EDP modela, kao i korišćenje efikasnih izvještaja o predviđanju procesa kako bi se povećale konkurentske prednosti i mogućnosti tržišta u oblasti polavog rasta na području ADRION programa.

Glavne aktivnosti podrazmijevaju izgradnju kapaciteta javnih aktera o inovacijskim politikama, međusobnom učenju, razmjeni dobrih praksi i umrežavanju, analizu postojećih S3 koje podržavaju plavi rast u jadransko-jonskom području, definisanje S3 i akcionog plana za plavi rast na makroregionalnom nivou i identifikaciju zajedničkih tehnoloških oblasti za ulaganje u inovacije u oblasti plavog rasta.

Erasmus+

Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog sistema edukacije u visokom obrazovanju – DUALMON;

Koordinator projekta: Univerzitet u Novom Sadu

Privredna komora Crne Gore je partner u ovom projektu

U formalnom smislu nosilac projekta u Crnoj Gori je Univerzitet Crne Gore, dok je Ekonomski fakultet zadužen za suštinsko vođenje i realizaciju projekta.

Partneri u projektu su pored Komore i Ministarstvo prosvjete, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, dok će projekat biti pilotiran u okviru kompanija Voli Trade doo, Crnogorski Telekom AD Podgorica, Montenegro Stars Hotel Group, Roaming Networks d.o.o i Crnogorska plovidba AD. 

Uloga Komore u ovom projektu biće da promoviše ciljeve projekta i njegove rezultate svojim članicama, da učestvuje o kreiranju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju, koristeći i anketiranje preduzeća na ovu temu, te pomogne realizaciju pilot studija na temu dualnog obrazovanja.

Erasmus+

Digitralno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori - Dig€Nest

Vodeći partner je Univerzitetom Donja Gorica

Privredna komora Crne je partner na projektu.

Prioritetne oblasti projekta su: poljoprivreda I održivi zdravstveni turizam, te njihova . Projekat je usmjeren ka razvoju Preduzetničkog gnijezda na UDG i Naučno-tehnološkog parka na UCG, kroz saradnju sa Centrima izvrsnosti (na UCG i UDG), unapređenju nastavnog procesa sa aspekta preduzetništva, digitalizacije i internacionalizacije, razvoju kapaciteta u oblasti Medicinske informatike kao ključnom segmentu podrške realizacije postavljenih ciljeva definisanih u Strategiji Pametne specijalizacije, a prije svega za Instituta za održive tehnologije u jugoistočnoj Evropi (sEEIIst).

Osnovni zadatak Komore na ovom projektu biće umrežavanje na nacionalnom nivou u prioritetnim oblastima ICT i poljoporivrede, širenje iskustava u dosadašnjem uvođenju i korišćenju digitalnih rješenja; učešće na treninzima koji će biti organizovani od strane EU partnera (s ciljem povećanja nivoa znanja predstavnika CG institucija o mogućnostima i potencijalima digitalizacije kao i o konkretnim rješenjima u oblastima poljoprivrede, medicine), pružanje konsultantskih usluga za ocjenu ideja o razvoju novih digitanih servisa (koji će timovi sastavljeni od studenata i profesora prezentovati), kao i konsultanstske usluge tokom razvoja novih digitalnih servisa u zdravstvu koje će implementirati novoosnovane kompanije u Preduzetničkom gnijezdu.

Running sports | Air Jordan Release Dates Calendar