You are here

Lokalna hrana kao kulturno nasljeđe i dio turističke ponude destinacije

19/04/2019

U okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog iz IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u Kotoru je održana međunarodna radionica klastera turizma i lokalne hrane pod nazivom „Lokalna hrana kao kulturno nasljeđe i dio turističke ponude destinacije“. Radionica je održana 19.4.2019. u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Opštine Kotor, koji su partneri na projektu BACAR sa crnogorske strane. Cilj radionice je bio da se preduzetnici koji se bave proizvodnjom lokalne hrane i turizmom upoznaju sa dobrom praksom objedinjavanja ponude lokalne hrane i turizma u nekim od zemalja EU.

Izlagači na radionici su bili: predstavnici UNFAO, koji su predstavili aktivnosti u Crnoj Gori na temu povezivanja lokalne hrane i turizma, kroz projekat koji finansira EBRD, zatim predstavnici Slow Food International grupe, pokreta koji promoviše domaću, tradicionalnu, ekološku hranu i ima zaseban sektor za oblast turizma – Slow Food Travel čija se misija zasniva na predstavljanju lokalnih i tradicionalnih proizvoda i iskustava vezanih za proizvodnju kao ključni dio turističke ponude jedne destinacije, i predstavnice Urlaub am Bauernhof iz Austrije – udruženja koje se bavi ruralnim turizmom, koje su kroz veoma zanimljivu i sadržajnu prezentaciju predstavile način na koji je njihova regija povezala proizvodnju lokalne hrane i turizam i impresivne resultate koje je na taj način postigla.

U fokusu projekta BACAR su tri važna sektora: turizam, proizvodnja lokalne hrane i kreativne industrije. Uključivanjem u klastere i učešćem na radionicama, studijskim posjetama, regionalnim sajmovima i informativnim sastancima, preduzetnici stiču novu sliku o poslovanju, nova znanja koja se tiču unapredjenja opštih poslovnih vještina ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektoru.