You are here

ODEON - Newsletter 1

23/07/2018

Privredna komora Padove, koja je u projektu ODEON nosilac RP (radnog paketa) Komunikacija, pripremila je prvo izdanje newsletter-a.

Osnovni cilj Odeona je da stvori novi model upravljanja na osnovu podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Ovaj projekat pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama tako što će na najbolji način koristiti otvorene podatke istovremeno osluškujući tržište i ravnajući se prema njegovim potrebama. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj svojih teritorija.