You are here

Održan peti sastanak radne grupe u okviru EQET SEE projekta za izradu nacionalnih standarda iz oblasti poljoprivrede u skladu sa regionalno usaglašenim standardom zanimanja Poljoprivredni tehničar za tradicionalnu i organsku proizvodnju

07/06/2022

U okviru regionalnog projekta EQET SEE, koji finansira Austrian Development Agency, a sprovodi regionalna mreža ERI SEE, 06. i 07.juna 2022.god. u periodu od 15h do 19h, putem aplikacije „Zoom“, održan je još jedan nacionalni sastanak na kome su se izrađivali nacionalni standardi iz oblasti poljoprovrede u skladu sa regionalno usaglašenim standardom zanimanja Poljoprivredni tehničar za tradicionalnu i organsku proizvodnju .

Učesnici sastanka su upoznati sa sadržajem regionalno usaglašenog standarda zanimanja Poljoprivredni tehničar za tradicionalni i organski uzgoj, a zatim su članovi radne grupe poslove iz regionalno usaglašenog standarda zanimanja prenijeli i uskladili sa nacionalnom metodologijom u tri standarda zanimanja: Tehničar stočarstva, Tehničar voćarstva i vinogradarstva i Tehničar ratarstva i povrtarstva.  Radna grupa je radila na analizi i usklađivanju formulacija aktivnosti kod ključnih poslova/ Analiza, planiranje i organizacija rada i Priprema radnog mjesta, Operativni poslovi, Administrativni zadaci, Komercijalni zadaci, Komunikacija i saradnja sa drugima, Opis zanimanja, Povezanost sa drugim kvalifikacijama, u skladu sa Metodologijom za izradu nacionalnog standarda zanimanja.

Radna grupa je pripremila nacrt nacionalnih standarda zanimanja Tehničar stočarstva, Tehničar voćarstva i vinogradarstva i Tehničar ratarstva i povrtarstva., koji će biti poslat Projektu, kao nacionalni zvanični predlog ovih zanimanja, kao i socijalnim partnerima na mišljenje i nadležnim tijelima na usvajanje. U planu je da se na osnovu ovih standarda zanimanja nivoa IV1, kao i usklađenih zanimanja nivoa III i II iz iste oblasti, kreira obrazovni program Agrotehničar nivoa IV1 i Poljoprivredni proizvođač, nivoa III.

Učesnici sastanka bili su predstavnici radne grupe za izradu regionalnog standarda zanimanja Poljoprivredni tehničar, koju je imenovao Centar za stručno obrazovanje - relevantni predstavnici privrede iz oblasti poljoprivrede i predstavnici srednjih stručnih škola iz Podgorice, Golubovaca i Bara.

Sastanku su prisustvovali nacionalni koordinator projekta za obrazovanje za Crnu Goru – Sandra Brkanović, Centar za stručno obrazovanje i nacionalni koordinator projekta za privredu za Crnu Goru -– Mladen Perazić, Privredna komora. Sastanak je vodila Vjera Mitrović Radošević, koordinator za izradu standarda zanimanja, ispred Centra za stručno obrazovanje.