You are here

Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC

12/07/2021

Privredna komora Crne Gore, kao jedan od crnogorskih partnera na projektu, u saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor, Fakultetom za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u periodu od 15.01.2020. do 14.01.2023. godine, učestvuje u realizaciji ERASMUS+ projekta pod nazivom „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC“.

Projektom koordinira Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) – Visoka škola u Alesundu (Norveška), a pored Komore i Univerziteta Crne Gore, te Tehnopolisa, partneri na projektu su i: Univerzitet u Vlori (Albanija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tirani (Albanija), Univerzitet u Splitu (Hrvatska), Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (Litvanija), Pomorski trening centar NTNU Ocean Training AS iz Alesunda (Norveška) iUprava za pomorstvo Albanije iz Drača (Albanija).

Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske Unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Specifični ciljevi projekta su povećanje kompetentnosti i sposobnosti institucija visokog obrazovanja u oblasti inovacija koje su usmjerene na koncept plave ekonomije u Crnoj Gori i Albaniji, kao i obezbjeđivanje kompetentnih ljudskih resursa za inovacije u oblasti plave ekonomije i srodnih područja. S tim u vezi, važno je uspostaviti podsticajno okruženje za razvoj inovacija kroz saradnju između visokoškolskih ustanova, partnera iz privrede i donosioca odluka, baš kao i snaženje uticaja i povećanja prepoznatljivosti visokoškolskih institucija na međunarodnom nivou kroz inovacije. Revizija i razvoj kurikuluma kroz BLUEWBC projekat je u završnoj fazi na Univerzitetu Crne Gore, povodom čega je i održan virtuelni bilateralni sastanak partnera. Glavni fokus sastanka bio je finalizacija nastavnih planova i programa „Pomorske priobalne tehnologije i operacije“.

Susret na temu daljeg razvoja kurikuluma održaće se u novembru 2021 u Aalesundu (Norveška).

Više informacija o projektu može se naći na zvaničnoj web stranici projekta: http://bluewbc.eu