You are here

PHASE projekat, kick-off sastanak

03/10/2019

Početni sastanak PHASE projekta „Promovisanje e-zdravlja u prekograničnoj oblasti putem stimulisanja lokalnih ekonomija, sufinansiranog u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, održava se 3. i 4. oktobra u Bariju, Italija.

Projekat ima za cilj stvaranje ekosistema politika, praksi i alata koji će djelovati kao pokretač konkurentnosti MSP u zdravstvu i e-zdravstvu. Pored toga, projekat će podstaći stvaranje i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u oblasti e-zdravstva pružajući nefinansijske usluge i povećavajući njihove kompetencije. U isto vrijeme, projekat će biti usmjeren na podizanju svijesti građana o javnim politikama u ovoj oblasti i o e-zdravstvu uopšte.

Krajnji cilj PHASE-a je poboljšanje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana na području sve tri države koje učestvuju u ovom projektu korišćenjem savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

Vodeći partner je Poliklinika u Bariju (IT). Partneri na projektu su Univerzitetska bolnica “Ospedali Riuniti di Foggia” (IT), region Molise (IT), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije (AL), Univerzitetski bolnički centar “Majka Tereza” Tirana (AL), Unija komora privrede i industrije Albanije (AL), Klinički centar Crne Gore (ME), Ministarstvo zdravlja Crne Gore (ME) i Privredna komora Crne Gore (ME). Pridruženi partner na ovom projektu je Odeljenje za promociju zdravlja, društvenog blagostanja i sporta za sve (IT).