You are here

Počela implementacija projekta HISTEK

06/07/2018

Projekat „Prekogranična obuka za specijalizovane tehničare u ključnim tehnologijama” (HISTEK) zvanično je počeo da se sprovodi u Crnoj Gori, Italiji i Albaniji održavanjem prvog sastanka projektnog tima 6. jula 2018. u Budvi. Glavni cilj dvogodišnje implementacije Projekta je izarada i sprovođenje nastavnog programa za novi profil zanimanja prilagođen potrebama malih i sednjih preduzeća. Projekat je odobren i finansiran iz sredstava pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru Trilateranlnog programa prekogranične saradnje između Crne Gore, Italije i Albanije. Privredna komora će projekat sprovoditi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore, Privrednom komorom Barija, Privrednom komorom Tirane, Univerzitetom „Aleksander Moisiu” Drač i Tehničkim institutom „Antonio Kukovilo” iz Barija, ustanovom tercijarnog (ne-univerzitetskog) obrazovanja.

Projekat „Prekogranična obuka za specijalizovane tehničare u ključnim tehnologijama” je dobio finansijsku podršku upravo na osnovu analiza Evropske unije koje ukazuju da u zemljama korisnicama pretpristupne pomoći ključne kompetencije nijesu ciljano, planski i sistemski ugrađene u postojeće kurikulume koji preko svojih ciljeva i ishoda oblikuju proces nastave i učenja. Predviđena izrada novog profila zanimanja u oblasti tercijarnog obrazovanja uz sprovođenje ujednačenih programa obuke je doprinos adekvatnoj pripremljenosti mladih za budući profesionalni život i rad kao važan preduslov za zapošljavanje, ali i kreiranje obrazovnog profila u skladu sa prethodno utvređenim potrebama preduzeća. Neki od negativnih trendova na koje ukazuju analize Evropske unije i koji se nastoje ublažiti ovakvim projektima su podaci da više od 70% mladih u zemljama Jugoistočne Evrope preferira zaposlenje u javnom sektoru, dok procenat mladih koji pokreću sopstveni biznis ne prelazi 5% u odnosu na 20,5% što je prosjek u EU.

Najvažniji projektni rezultat će biti inovativni tehnički profil zanimanja, dok će izrađeni i sprovedeni programi obuke primjereni novo uspostavljenom profilu predstavljati primjer dobre prakse koji će se dijeliti i koristiti u regionu.

Projektni rezultati će biti održivi i primjenljivi nakon njegove realizacije budući da će biti izrađena baza podataka malih i srednjih preduzeća koja potražuju specijalizovane tehničare u specifičnim oblastima, kao i baza postojećih institucija i programa koji pružaju takvu vrstu obuke u Crnoj Gori. Uspostavljanju baze podataka će prethoditi kreiranje metodologije analize potraživanja malih i srednjih preduzeća za obrazovnim profilima koji uključuju potrebne kompetencije i vještine, kao i analizu tehnoloških potreba za odgovarajućom opremom, procesima i dobavljačima. Učešće Ministarstva prosvjete će omogućiti da svi projektni rezultati budu korišćeni na nacionalnom nivou kao dobra podloga za stalni dijalog preduzeća i obrazovnog sistema. Baza podataka će predstavljati važan resurs za javne i privatne kompetentne subjekte u boljem razumijevanju potreba malih i srednjih preduzeća za specijalizovanim tehničarima tercijarnog obrazovanja i obrazovnom ponudom koja izlazi u susret tako utvrđenim potrebama u prekograničnoj oblasti.

Sprovedena analiza pravnog okvira za sistem obrazovanja u Crnoj Gori, Albaniji i Italiji će obezbijediti dobru osnovu za sprovođenje novih produktivnih aktivnosti prekogranične saradnje između projektnih partnera nakon isteka perioda implementacije.

Posebna vrijednost projekta „Prekogranična obuka za specijalizovane tehničare u ključnim tehnologijama” (HISTEK) je direktno uključivanje preduzeća u proces obrazovanja i kreiranje obrazovnog profila i pratećih programa obuke primjereno njihovim potrebama. Pretpostavka od koje nadležna tijela Evropske unije polaze prilikom odobravanja ovakvih projekata je da prisustvo u obrazovnim institucijama ljudi iz prakse doprinosi jačanju znanja kao ključnog faktora na kojem se temelji razvoj. Tačno je da taj proces podrazumijeva neophodna ulaganja i vrijeme da bi zaživio u praksi. Ali, veće ulaganje u obrazovanje u Evropi odavno nije luksuz, već samo jedna od malobrojnih sigurnih ulaznica za bolju budućnost. Unaprjeđenje sistema obrazovanja je najvažnija mjera koja nas približava modernom svijetu i zato u tom dijelu možemo računati na finansijsku podršku EU, kako bi se osigurali zapošljavanje mladih ljudi koji završavaju studije, te promjena strukture i karaktera naše ekonomije ka održivom malom i srednjem biznisu.

Izdvajamo