You are here

Povezivanje evropskih komora i fondovi

29/06/2018

U Briselu je, u organizaciji asocijacije komora Evrope EUROCHAMBRES, 28. i 29. juna 2018. održan skup pod nazivom „Povezivanje evropskih komora – dijeljenje lokalnih i regionalnih mogućnosti o EU fondovima i više...“. Predstavnici Privredne komore Crne Gore na ovom skupu su bili generalni sekretar Pavle D. Radovanović i direktorica Sektora za projekte Tanja Radusinović.

Na događaju koji je okupio oko 150 predstavnika privrednih komora Evrope, predstavljen je predlog budžeta Evropske unije za period 20121 – 2027 sa osvrtom na promjene koje će to izazvati u fondovima za podsticaje preduzetništva, inovacija, vještina i dr. O tome su govorili predstavnici Evropske komisije, menadžmenta EUROCHAMBRES-a, kao i komora članica iz EU koji su prezentovali uspješno realizovane projekte na teme digitaizacije, cirkularne ekonomije, inovacija. Predstavljeni su i dobri primjeri projektnog menadžmenta u komorama.

Prilikom prezentacija pojedinih programa, pa i onih za čija sredstva Crna Gora može biti aplikant, rečeno je da je zapravo moto Komisije kao predlagača „Evolucija, a ne revolucija“. Tako je Evropska komisija predložila da se za sljedeći dugoročni budžet EU udvostruče sredstva za program Erasmus, odnosno da se njegov budžet od 2021 do 2027 poveća na 30 milijardi eura, od čega bi 25,9 milijardi eura bilo namijenjeno za obrazovanje i osposobljavanje, 3,1 milijarda eura za mlade, a 550 miliona eura za sport.

Takođe, Komisija predlaže do sada najambiciozniji program za istraživanje i inovacije, u iznosu od 100 milijardi eura. Ulaganje u istraživanje i inovacije investicija je u budućnost Evrope, rečeno je prilikom predstvljanja programa Horizont. Njegov novi višegodišnji period biće utemeljen na velikim uspjesima koji su u prvoj fazi postignuti. Naime, sredstva EU omogućila su timovima iz više zemalja i naučnih disciplina da zajedno rade i ostvare izuzetna otkrića, te tako stave Evropu na čelo istraživanja i inovacija na svjetskom nivou. Predložena budžetska sredstva od 100 milijardi eura za period 2021 – 2027 uključuju 97,6 milijardi eura za Horizont Evropa (od kojih će 3,5 milijardi eura biti dodijeljeno u okviru fonda InvestEU) i 2,4 milijarde eura za program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje.

Inovacije u svakom od predstavljenih programa predstavljaju okosnicu za jačanje konkurentnosti privrede, kako u zemljama EU, tako i kod budućih članica.

Digitalizacija, koja je nužnost savremenog poslovanja, kako se pokazalo, pomogla je velikom broju evropskih komora da unaprijede svoje poslovanje, te pomognu članicama u procesu njihove digitalizacije. Na skupu su i predstavljena neka od rješenja koja mogu biti dobar primjer i model koji se može prilagoditi našim potrebama.

Upravo zbog velike potrebe za razmjenom informacija i boljom povezanošću komora, koje samo na taj način mogu pružiti adekvatne usluge članicama, Eurochambres je učesnicima ovog događaja predstavio novu inicijativu kroz koju bi bilo omogućeno svim evropskim komorama (EU i izvan nje) da sarađuju u razvoju programa koji finansira EU, stvaranjem "Zajednica interesa" – Komora +.

Sastavni dio skupa bili su i tematski stolovi, na kojima su predstavnici komora razmijenili znanja i prakse na različite teme. Predstavnici Privredne komore Crne Gore bili su učesnici četiri takva tematska stola o proširenju, preduzetništvu, ljudima i digitalizaciji.

Događaj je bio prilika i za razgovore o potencijalnim partnerstvima na pozivima za projekte koji su Crnoj Gori i njenoj Komori dostupni u ovoj fazi pregovora za pristupanje EU.