You are here

Poziv za kompanije iz oblasti kulturno-kreativne industrije za učešće u 4helix+ projektu

22/01/2019

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadra realizuje projekat 4helix+, koji ima za cilj podsticanje i osnaživanje transnacionalnog procesa inovacija klastera plave ekonomije u osam uključenih pomorskih regija MED, podržavajući njihovu inovativnu sposobnost i kreativnu kulturu.

Projekat nudi obuke i finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i start-upova plavog sektora koji žele predstaviti svoje proizvode ili usluge i poboljšati svoje konkurentske strategije kroz razmjenu zannja i inovacija.

Ključnu ulogu u ovome imaju Kulturne i kreativne industrije (KKI), pružajući stručnost kompanijama kao neko ko posjeduje znanje, u kombinaciji sa „novim inovacionim agentima“. Zbog toga projekat 4helix+nudi obuke i fionasiranje kreativniuh inovacija unutar Plavog sektora na području Mediterana i to kroz finansijsku podršku odabranim kompanijama za implementaciju kreativnih inovacija.

Uvažavajući izuzetznu sardanju koju Privredna komora Crne Gore ima sa Hrvatskom gospodarskom komorom, ponuđena je mogućnost crnogorskim kompanijama iz oblasti Kulturne i kreativne industrije, koje su u ovom projektu pružaoci znanja, da postanu dio transnacionalne mreže pružaoca znanja, kojima bi, po odabiru, bili dodjeljivani vaučeri za troškove učešća na brojnim događajima 4helix+ projekta.

Klasifikacija prihvatljivih prihvatljivih pružaoca znanja 4helix+ data je u prilogu, baš kao i liflet projekta i prezentacija koja sadrži više informacija o pozivu. Navedeni materijali su dati u originalu, dobijenom od HGK.

Pozivamo sve kompanije koje se prepoznaju u ovom pozivu da se upišu u transnacionalnu bazu 4helix+ i na taj način učestvuju u ovom projektu.

Kontakt za dodatna pitanja Maša Jurin, vođa projekta 4helix+, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, mjurin@hgk.hr.