You are here

Privredna komora obilježila Nedjelju otvorenih podataka u okviru projekta odeon

06/03/2020

U okviru Nedjelje otvorenih podataka, koja se obilježava na svjetskom nivou, Privredna komora Crne Gore organizovala je niz seminara i radionica, a u sklopu projekta ODEON (“Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije). Ovaj projekat je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“. Podršku realizaciji aktivnosti pružili su Ministarstvo javne uprave, kao pridruženi partner na projektu, i IPC Tehnopolis iz Nikšića.

 Nedjelja otvorenih podata prilika je da se širom svijeta, u toku prve sedmice marta,promoviše podizanje svijesti o upotrebnoj vrijednosti otvorenih podataka. Dalje, ovo je i jedinstvena prilika da se u skladu sa Strategijom Evropa 2020 ukaže na značaj jednog od resursa za održivi ekonomski rast tj. javnih∕otvorenih podataka koje kreiraju, prikupljaju ili plaćaju javne institucije. Do sada su ovakvi podaci, izuzetnih potencijala, bili neiskorišćeni. Iz tog razloga, implementacija projekta ODEON ima za cilj da stvori novi model upravljanja na osnovu podataka, a u skladu sa Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta EU. ODEON pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za mikro, mala i srednja preduzeća, istraživače, ali i za građane.

Organizovani seminari i radionice bili su prilika da se govori o tome šta su otvoreni podaci i zašto su važni, biznis modelima zasnovanim na njima, data transformaciji, data-driven donošenju odluka, izazovima i prilikama koje pružaju otvoreni podaci, primjerima dobre prakse iz regiona i šire. Stručnjaci u ovoj oblasti Branko Kovač, Logikka, Valentina Janev, Institut “Mihajlo Pupin”, Branislav Dobrosavljević, ICT stručnjak, i Andreja Gluščević, PAGLO smart, podijelili su svoja znanja i ukazali na znjačaj otvaranja podataka. Oni su istakli da je koncept otvorenih podataka najvažniji za društvo i građane jer je primarni cilj otvaranja podataka transparentnost koja bi trebalo da bude jedan od osnovnih  vodećih motiva rada, prije svega, državnih institucija koje su, mahom glavni generator otvorenih podataka. Otvorene podatke mogu iskoristiti i druge institucije, privatna lica, kompanije i ostvarivati ciljeve koje koji su u vezi sa njihovim poslovnim aspektima. Ovi podaci imaju cilj da sve javne podatke na nivou države, učine korisnim za druge činioce u društvu. Sa te strane otvoreni podaci su dostupni svima, na isti način i pod istim pravilima.