You are here

Projekat HISTEK - mreža visoko specijalizovanih eksperata u ključnim razvojnim tehnologijama predstavljen je na sastanku predstavnika malih i srednjih preduzeća u Privrednoj komori

19/03/2019

Projekat koji realizuje Privredna komora Crne Gore kao partner uz Ministarstvo prosvjete Crne Gore kao vodećeg partnera, te privredne komore Tirane, Barija, Univerzitet „Aleksander Moisiu” i Fondacija „Antonio Kućovilo”, predstavila je Ksenija Đukanović, članica projektnog tima Privredne komore.

Cilj projekta HISTEK je osnivanje novog prekograničnog klastera, koji će okupiti mala i srednja preduzeća, obrazovne ustanove i nadležne državne organe, istakla je Đukanović. Glavni cilj dvogodišnje implementacije Projekta je izarada i sprovođenje nastavnog programa za novi profil zanimanja prilagođen potrebama malih i srednjih preduzeća. Uspostavljanjem novog prekograničnog klastera, u čijem sastavu treba da budu mala i srednja preduzeća, obrazovne ustanove i nadležni državni organi, zajednički će se raditi na definisanju jedinstvenih standarda za potrebe profilisanja inovativnog tehničkog profila zanimanja, dok će izrađeni i sprovedeni programi obuke primjereni novouspostavljenom profilu predstavljati primjer dobre prakse koji će se dijeliti i koristiti u regionu.

Đukanović je rekla da će najvažniji projektni rezultat obuhvatiti strukturiranje novih nastavnih planova i odjeljenja za obuku, koji bi pored teorijske nastave trebalo da uključuje i praktično učenje (obuka na licu mjesta/šegrtovanje) koje će se odvijati direktno u okviru malih i srednjih preduzeća.

Sertifikatom o kompetencijama će biti zajednički definisani kriterijumi evaluacije i izdavanja sertifikata o stečenim kompetencijama (formalnim i neformalnim), koji će biti u skladu sa Evropskim Instrumentom Transparentnosti i završna stečena kvalifikacija će biti primjenljiva u različitim zemljama i sistemima u okviru EU.

Takođe, biće izrađen informatički alat „Praktično učenje za MSP u prekograničnoj oblasti”, koji će sadržati Vodič i Obrasce o modelima integracije teorijskog sadržaja u kontekst praktične nastave, čime će se obezbijediti tehnička i operativna uputstva o tome kako organizovati praktičnu nastavu u okviru MSP u saradnji sa obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama. Dok će se izradom „Prekograničnog Vodiča za Mentore za MSP” definisati metode rada kojima će se ojačati i učiniti efikasnijim veze između mentora i učesnika u procesu učenja kroz mentorstvo uspostavljeno i organizovano na principima dualnog obrazovanja. Vodič će se fokusirati na sljedeće teme: „Izgradnja odnosa mentor-preduzeće” i „Strategija mentorstva”.

Na sastanku su predstavljeni rezultati ankete koju je sprovela Privredna komora Crne Gore u cilju analize potreba malih i srednjih preduzeća za ključnim tehnologijama u Crnoj Gori.Istaknuto je i da srednje škole već iskazuju interesovanje da unaprijede svoj nastavni program tako što će uključiti profil zanimanja u skladu sa interesom iskazanim u sprovednoj anketi. Predstavnicima malih i srednjih preduzeća je saopšteno da će njihova uloga u HISTEK-u biti najznačajnija kroz pružanje obuke školama za nove programe.