You are here

Promocija BRE projekta

12/07/2021
bre3

Privredna komora Crne Gore je 12. jula organizovala promociju projekta BRE – Business Registry Empowerment- Snaženje poslovnog registra.

Ovaj događaj imao je za cilj promociju značaja HISTEK projekta, njegovih planiranih dostignuća, kao i da se najavi novi kurikulum, na kojem se radilo u toku implementacije projekta. 

Na promotivnom događaju predstavljena je BRE quiry platform kao i Softversko rješenje crnogorskog poslovnog registra.  Implementacija ovog projekta je izuzetno značajna za razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa mađunarodnim tržištem, jer je jedan od njegovih rezultata partnerska platforma (BRE QUIRY PLATFORM) sa bazom podataka kompanija iz tri zemlje. Ovaj alat će olakšavti pristup informacijama, pružajući transparentne i tačne podatke. Baza je predstavljena na skupu.

Pored platforme projektom je izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a ponuđena je i preporuka za univerzalni sistem biznis registara. Pored navedenog, aktivnosti sprovedene ovim projektom imaju za cilj unapređenje kapaciteta institucija i unapređivanje prekogranične saradnje.

Digitalna Platforma i drugi ishodi projekta razvijeni su sa ciljem pružanja podrške inovacionim procesima MSP na prekograničnom nivou i jačanju njihove konkurentnosti. Ova platforma treba da posluži i kao podrška kompanijama u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou.

Pored izrade Platforme projekat se bavio i aktivnostima koje utiču i na razvijanje kapaciteta i obuke kroz koje se pomaže MSP u smjeru njihove internacionalizacije, tako da je u Privrednoj komori kroz uslugu INFOPOINT u prethodnim mjesecima pružana savjetodavna podrška na temu razvoja preduzetništva, prodaje, internacionalizacije, marketinga i logistike.

Pored PKCG, partneri na BRE projktu su: Privredna komora Tirane, Privredna komora Barija, Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije i finansija Albanije.

Na skupu je predstavljen i promotivni materijal projekta.