You are here

Prvi sastanak BLUEfasma projekta u Patri

19/02/2020

Prvi sastanak svih partnera na projektu BLUEfasma (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) održan je u prostorijama Univerziteta Patras u Patri, Grčka od 18. do 19. februara 2020. godine.

BLUEfasma projekat se realizuje u okviru prioritetne ose 1 – promovisanje inovativnih kapaciteta na prostoru Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta, a finansira ga EU kroz Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED). Pridruženi partner Privrednoj komori Crne Gore ovom projektu je Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora.

Glavni ciljevi projekta su:

 • Povećanje inovativnih kapaciteta MSP i pomorskih klastera i mreža kroz:
  • Transfer znanja,
  • Zabilježavanje njihovog nivoa cirkularnosti,
  • Pružanje podrške pri finansiranju;
 • Povećanje transnacionalne saradnje i umreživanja među partnerima, MSP-ima, pomorskim klasterima i mrežama kako bi se potspješio prenos ponovljivih rezultata i praksi koje je moguće primijeniti na lokalnom nivou u zemlji;
 • Korišćenje rezultata faza testiranja i prenosa i drugih dostignuća u BLUEfasma projektu kako bi postojeće politike u oblasti ribarstva i akvakulture bile u skladu sa modelom cirkularne ekonomije.

Konkretni rezultati projekta su:

 • Kreiranje indeksa cirkularne ekonomije, kroz koji će se mjeriti trenutni nivo cirkularnosti i spremnost za uvođenje CE praksi u oblasti ribarstva i akvakulture;
 • Kreiranje baze znanja kroz BLUEfasma online platformu, gdje će biti  sistematizovane najbolje prakse, alati, rješenja i metode u ribarstvu i akvakulturi;
 • Osnivanje Plavih životnih laboratorija (Blue Living Labs), u kojima će se integrisati istraživanje i inovacije kreiranjem otvorenih ekosistema fokusiranih na povećanje cirkularnosti u ribarstvu i akvakulturi;
 • Povećanje saradnje među preduzećima, organizacijama, istraživačkim centrima i državnim institucijama;
 • Kreiranje BLUEfasma instrumenta za izgradnju kapaciteta, koji će integrisati prilike za finansiranje, mentorstvo i obuku za istraživanje i inovacije u ribarstvu i akvakulturi.