You are here

Radionica o mogućnostima finansiranja iz EU i nacionalnih fondova

30/10/2019

U okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog iz IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 - 2020. u prostorijama Privredne komore Crne Gore u periodu 29 – 30.10.2019. održana je dvodnevna radionica o mogućnostima finansiranja iz EU i nacionalnih fondova.

Predavači na obuci su bili predstavnici: Ministarstva ekonomije, gđa Jelena Obradović, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdin Miloš Kusovac, i konsultant na projektima finansiranim iz IPA fondova, gdin Predrag Janković. Na radionici su predstavljeni Programi za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. koje nudi Ministarstvo ekonomije, program IPARD i nacionalne mjere podrške ruralnom razvoju, koje nudi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji je izazvao najveće interesovanje učesnika. Govorilo se i na temu podrške biznis sektoru kroz IPA programe podrške, grantovima i pozivima za apliciranje – specifičnostima na koje treba obratiti pažnju, kao i kako biznis sektor može doći do pomoći, koje su karakteristike dobrih prijedloga projekata, šta karakteriše EU tendere i ko se može prijaviti, koje su karakteristike tenderskih paketa i procesa, kriterijumi selekcije i dodjele ugovora i kako dati dobru ponudu.

U sklopu implementacije projekta BACAR prepoznata su tri sektora – turizam, prerada hrane i kreativne industrije. Preduzetnici uključivanjem u klastere i učešćem na radionicama, studijskim posjetama, regionalnim sajmovima i informativnim sastancima stiču novu sliku u poslovanju, nova znanja koja se tiču unapredjenja opštih poslovnih vještina ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektoru.

Obuci su prisustvovali preduzetnici iz sva tri sektora kojima se projekat bavi. Ispred Privredne komore Crne Gore obuci je prisustvovala projektna koordinatorka Sandra Perić a ispred Opštine Kotor – vodećeg partnera na projektu BACAR, prisustvovali su članovi opštinskog tima za sporovođenje projekta – koordinatorka opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju Jelena Stjepčević, savjetnica za međunarodnu saradnju Tijana Vukasović i Filip Mihailović. Ova aktivnost je rezultat saradnje Opštine Kotor i Privredne komore Crne Gore – partnera na projektu BACAR sa crnogorske strane.