You are here

Radionica u Kotoru - projekat BACAR

12/02/2019

U sklopu aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog u okviru IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u kojem je Privredna komora Crne Gore jedan od partnera, održana je radionica na temu unapređenja poslovnih performansi klastera proizvođaca lokalne hrane, turizma i kreativne industrije.

Ova radionica je održana 11 - 12.2.2019. u hotelu Cattaro u Kotoru. Predavač je bio ključni ekspert za klasterizaciju u oblasti kreativnih industrija na projektu “BACAR”, gdin Igor Brkanović, koji je kroz svoja praktična znanja, iskustva i vještine  informisao tridesetak preduzetnika sa područja Boke kotorske o značaju preduzetništva za privredu i o razumijevanju potreba tržišta i kupaca koji treba uvijek da budu u fokusu rada preduzetnika. Jedna od tema bila je i “Pozicionirаnje preduzeća – konkurencijа, kupci i rаzvoj novih proizvodа i usluga”  gdje su preduzetnici sa područja Boke dobili savjete iz oblasti razumijevanja finansijskog modela i o novim mogućnostima ekspanzije i poslovanja na tržištu. Sa učesnicima se radilo i na razumijevanju sveobuhvatne mape poslovnih mogućnosti i koristi od pozicioniranja na tržištu i identifikacije tržišnih niša, imajući u vidu trenutni strateški fokus, kako bi se shvatile granice novih poslovnih mogućnosti i razumjela ograničenja u vezi sa resursima, kao i na razumijevanju konkurentske putanje poslovanja i proizvoda i kritične dimenzije proizvoda i mogućnosti unapredjenja postojećih ili uvodjenja novih proizvoda i usluga. U organizaciji Privredne komore Crne Gore, za mart i april su najavljene nove praktične radionice u okviru projekta “BACAR”.