You are here

Radovanović na Konferenciji generalnih sekretara privrednih komora Italije

21/05/2019

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvuje na redovnoj godišnjoj Konferenciji generalnih sekretara privrednih komora Italije, koja se održava u Bariju, od 20. do 22. maja 2019.

Događaj je okupio 85 generalnih sekretara regionalnih i gradskih komora Italije, čija je krovna organizacija Unija italijanskih privrednih komora. Glavna tema Konferencije bila je „Novi odnos između preduzeća i države u doba digitalne revolucije“.

U uvodnom dijelu, učesnicima su se obratili predsjednik InfoCamere Lorenzo Tagliavanti, Privredne komore Barija Alessandro Ambrosi, generalni sekretar Unije komora Italije Giuseppe Tripoli, predsjednik Zajednice gradova Italije Michele de Pascale, te gradonačelnik Barija Antonio Decaro.

Na skupu je razgovarano o ulozi privrednih komora u podsticanju poslovanja, kroz analizu odnosa kompanija i države, prije svega u digitalnom razvoju, i to kroz tri diferencirane mikro oblasti: Istraživanje i transfer tehnologija, Preduzeća i inovacije i BRE projekat.

BRE projekat, čiji je prevod punog naziva: Snaženje biznis registara realizuje se kroz program Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora, a na kojem je Privredna komora Crne Gore partner.

Projekat BRE ima cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri biznis registra. Takođe, biće izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a daće se i preporuka za univerzalni sistem biznis registara.

Ovim projektom ostvariće se značajni benefiti za poslovnu zajednicu tri zemlje partnera, kroz:

1) Jačanje okvirnih uslova za razvoj konkurentnosti;

2) Povezivanje aktivnosti organizacija koje podržavaju razvoj biznisa (komora) i promociju saradnje sa javnim institucijama;

3) Razvijanje kapaciteta i obuke kroz koje će se pomoći internacionalizacija poslovanja.

Pored toga, opšte poboljšanje tri poslovna registra uticaće na poboljšanje poslovnog okruženja, i to: olakšavanjem pristupa informacijama, pružanjem transparentnih i tačnih podataka, smanjenjem troškova i jačanjem efikasnosti poslovanja, čime će se osigurati bolji alat za nadzor nad tržištem, praćenje poslovanja i konkurentnost.

Generalni sekretar Radovanović je istakao konstruktivnu ulogu Italije koja je, kao ekonomska i kulturna spona Zapadnog Balkana i Evropske unije, bila pokretač brojnih inicijativa usmjerenih na korišćenje kapaciteta ekonomske razmjene i jačanja poslovnih veza u regionu.

Prema njegovim riječima, duga saradnja sa komorama Italije pomaže da se lakše sagledaju i definišu prioriteti u zajedničkim projektima koji u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju realne potrebe privreda.

- Intenzivnu saradnju ostvarujemo sa komorama Jadranske regije, poput današnjeg domaćina, s kojom u kontinuitete dijelimo iskustva italijanskog modela razvoja malih i srednjih preduzeća koja Crnoj Gori mogu pomoći na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji – rekao je Radovanović, ističući i saradnju sa Unijom komora Italije u okviru Eurochambersa.

Naglasio je posebno kvalitetnu saradnju sa komorama italijanskih regija kroz Asocijaciju komora jadransko jonske makroregije. Podsjetio je da je Privredna komora Crne Gore nedavno bila domaćin godišnjem Kongresu Foruma, te da je zajedno sa forumima gradova i univerziteta, u saradnji sa EU kroz EUSAIR strategiju, tri dana vođena opsežna diskusija na visokom nivou o daljim pravcima razvoja jadransko jonskog područja.

- Privredna komora Crne Gore realizuje tri projekta po trilateralnom programu saradnje sa Italijom i Albanijom, a zvanični početak četvrtog se očekuje tokom narednog mjeseca – najavio je Radovanović,

Dodaje da su projekti rezultat partnerstva sa Privrednom komorom Barija, zahvaljujući kojoj su prenijeta dragocjena znanja, vještine i izgrađeni kapaciteti za njihovu uspješnu pripremu i realizaciju, što će biti od izuzetnog značaja za upravljanje značajno većim sredstvima koja će Crnoj Gori biti na raspolaganju nakon prijema u Evropsku uniju.

Predstavljajuću uređenje najstarije crnogorske poslovne asocijacije, Radovanović je posebno istakao novi Zakon o Privrednoj komori koji je definisao snažnije institucionalno partnerstvo sa donosiocima odluka, te da ona sada obavezno razmatra sva pravna akata od značaja za ekonomiju i rad privrede prije njihovog usvajanja.

Kroz projekat BRE, Privredna komora prepoznaje priliku da na kvalitetan način realizuje obavezu ustanovljenu ovim zakonom, a to je uspostavljanje i vođenje registra članica, naveo je on.

- Poslovni registar uspostavljen od strane italijanskih privrednih komora predstavlja dobar model čija ćemo rješenja implementirati u mjeri u kojoj je moguće obezbijediti njegovu maksimalnu funkcionalnost u zakonodavnom, institucionalnom i privrednom kontekstu Crne Gore. Dodatni podsticaj za takve promjene je dogledna neophodnost usaglašavanja nacionalnog sistema registara članica Evropske unije – saopštio je Radovanović.

Direktorica sektora za projekte Tanja Radusinović učestvovala je na sastancima projektnih partnera koji su održani u sklopu ove konferencije.