You are here

Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji

22/02/2019

Privredna komora je partner na projektu “Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS” čiji je koordinator Rektorat Univerziteta Crne Gore.

Prvi sastanak ERASMUS+ projekta u okviru realizacije MARDS-a održan je od 21. do 23. februara 2019. u Rektoratu, a u njegovom radu, među ostalima, učestvovao je direktor Sektora za edukaciju i kvalitet Komore prof. dr Mladen Perazić, koji je predstavio aktivnosti ove asocijacije u sferi obrazovanja i razvoja HR u Crnoj Gori.

Projekat MARDS se finansira sa ukupno 873.120 eura, a realizuje u saradnji sa 16 partnera (po pet iz zemalja EU i Crne Gore, te šest iz Albanije).

Njegov cilj reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, shodno Salzburškim principima i preporukama Evropske unije. Kao pilot primjer uspostaviće se dvije zajedničke doktorske škole.

Projekat će predložiti novi model doktorskih studija u ove dvije zemlje, preispitati nacionalne politike/standarde za njihovo odvijanje, te kompatibilnost sa EU praksama.

Dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i nastavnika. Biće opremljene laboratorije, kao i ostala infrastruktura.

Na sastanku su govorili rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr. Danilo Nikolić, koordinator projekta prof. dr Radovan Stojanović, kao i šefica Nacionalne kancelarije Erasmus+ programa Vanja Drljević.

Rektor je naglasio da su očekivanja Univerziteta da se osmisli održiv način finansiranja doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji na nacionalnom nivou.

„Doktorsko obrazovanje je veoma je važno za naš Univerzitet. Godinama smo posvećeni njegovom restrukturiranju, imajući u vidu značaj doktorskih kandidata kao ključnih učesnika u razvoju društva znanja kroz inovacije. Cilj je da se kapaciteti uključe u jednu doktorsku školu i stvori program studija koji će nam omogućiti da privučemo studente ne samo iz Crne Gore, već i iz šire regije Zapadnog Balkana i zemalja EU”, rekao je Nikolić.

Koordinator MARDS-a Stojanović je istakao da će realizacija projekta biti primjer dobre prakse u regionu Zapadnog Balkana, te doprinijeti poboljšanju i uspostavljanju održivih kapaciteta na polju doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji.

Sastanak je okupio predstavnike partnerskih organizacija koje su uključene u projekat MARDS, univerziteta iz Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Austrije, ministarstava i privrednih komora. Oni su potencirali doprinos ovih institucija u unapređenju ovog dijela obrazovanog procesa.