You are here

Rezultati Javnog poziva u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”

28/07/2017
Rezultati Javnog poziva u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”

Privredna komora Crne Gore je objavila 9. februara 2017. godine Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.  Sredstva opredijeljena Javnim pozivom namijenjena su za sufinansiranje troškova nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

U predviđenom roku, do 6. aprila 2017. godine, na Javni poziv je pristiglo ukupno 40 predloga projekata, od čega 20 iz privatnog, 19 iz javnog i jedan iz nevladinog sektora. Za prijavljene projekte ukupne vrijednosti 10.008.717,00 eura, tražena je finansijska podrška u iznosu od 1.682.525,00 eura.

U skladu kriterijumima poziva, Komisija za ocjenu i odabir projekata donijela je odluku da se finansijski podrže 22 projekta, sa ukupno 674.257,00 eura.

Privredna komora je sa podnosiocima predloga projekata, kojima su na osnovu Javnog poziva odobrena sredstva, zaključila ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora, postupak izvještavanja i dr. Bespovratna sredstva, do maksimalnog iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova, isplaćuju se nakon završetka projekta.

Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji u partnerstvu sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.  Cilj projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (prvenstveno CO2) u sektoru turizma i negativnog uticaja na životnu sredinu kroz: podršku transformaciji turističke ponude i jačanje međunarodne pozicije Crne Gore kao zelene destinacije, povećanje nivoa efikasnog korišćenja energije, promovisanje održivog prostornog planiranja i razvoja održivih vidova transporta, uspostavljanje finansijskih mehanizama za podršku mjera ublažavanja klimatskih promjena u turizmu i edukaciji javnosti i promovisanje principa niskokarbonskog/održivog turizma.

Planirano je da u septembru 2017. godine Privredna komora i UNDP objave novi Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.

Listu odabranih projekata za sufinansiranje kroz Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Izdvajamo