You are here

Sastanak partnera projekta MobiliseSME

28/04/2022

Predstavnici Privredne komore učestvovali su na sastanku partnera na projektu MobiliseSME koji je održan 27. i 28. aprila 2022. godine u Valensiji.

Projekat  “MOBILISE SME: PROGRAM RAZMJENE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA” ima za cilj pružanje prilike malim i srednjim predzećima tj. njihovim zaposlenim, menadžerima i/ili (su)vlasnicima da uspostave kontakte sa inostranim kompanijama, kako bi poboljšali međunarodne kompetencije, razvijali nove vještine, jačali već postojeća međunarodna partnerstava i imali pristup novim znanjima i tehnologijama. Minimalno trajanje razmjene je mjesec, a maksimalno 6 mjeseci. Tokom perioda trajanja razmjene, učesniku programa razmjene ostaje status zaposlenog u kompaniji koja ih šalje.

Projekat MobiliseSME se finansira sredstvima programa Evropske unije za zapošljavanje i društvenu inovaciju “EASI”, a Privredna komora Crne Gore  u saradnji  sa još 11 partnerskih organizacija iz Belgije, Španije, Irske, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Italije, Austrije, Grčke, Francuske i Srbije, implementira ovaj projekat.

Ovaj sastanak projektnih partnera je poslužio za razmijenu informacija o sprovedenim aktivnostima u odnosu na plan, kao i definisanje narednih koraka i uloge svakog od partnera. Promocija programa i selekcija MSP predstavljaju glavne aktivnosti na projektu. Potrebno je podstaći komunikaciju (pogotovo direktnu) sa MSP i iskoristiti sinergiju sa drugim inicijativama poput EEN i sličnih.

Predstavnice Komore na sastankua u Španiji bile su Andrea Đurović, savjetnica u Sektoru za projekte i Jelena Adžić, samostalna savjetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju.

Više o projektu možete pročitati na website-u projekta https://mobilise-sme.eu/