You are here

Sastanak Upravnog odbora BLUEfasma projekta i serija tehničkih sastanaka održani online

05/05/2020

Serija bilateralnih tehničkih sastanaka vodećeg partnera Univerziteta u Patri sa svakim od projektnih partnera na BLUEfasma projektu održana je od 28. do 29. aprila 2020. Prvi u nizu sastanaka je bio sastanak sa Privrednom komorom Crne Gore, održan je putem GoToMeeting platforme sa koordinatorkom projekta, 28. aprila. Cilj ovih sastanaka bio je da se razgovara o BLUEfasma platformi za mjerenje indeksa cirkularne ekonomije u sektoru ribarstva i akvakulture, razjasne eventualne nedoumice i pitanja partnera o ovoj platform, te razgovara o napretku partnera u pogledu realizacije na radnom paketu 3 – fazi testiranja.

Nakon održanih bilateralnih tehničkih sastanaka, održan je i treći sastanak Upravnog odbora projekta, koji je organizovan u utorak, 5. maja 2020. godine. Na ovom sastanku je dogovoreno da se, s obzirom na trenutne okolnosti, rok za realizaciju aktivnosti iz radnog paketa 3 odloži do kraja septembra o.g.

Tele-sastanke je organizovao i koordinirao vodeći partner na BLUEfasma projektu, Univerzitet u Patri.

O projektu

BLUEfasma projekat (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) finansira se EU kroz Interreg mediteranski program. Ovaj projekat integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u sektor plavog ribolova/akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Projekat se odnosi na problem kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribolova/akvakulture i cirkularne ekonomije. Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet MSP i pomorskih klastera/mreža i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se potspješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.