You are here

Sastanak Upravnog odbora BRE projekta

14/10/2020

Sastanak Upravnog odbora BRE projekta (Jačane poslovnog registra) održan je 14. oktobra on-line putem, u organizaciji Tehnopolisa iz Nikšića.

Na sastanku je razmatrano trenutno stanje aktivnosti i analiziran stepen ugroženosti pravovremenosti njihove realizacije uzrokovan pandemijom COVID 19. Partneri su saglasni da je do sada predanošću svih koji su uključeni u realizaciju projekta učinjen maksimum da se amortizuje negativan uticaj eksternih faktora, ali je i činjenica da jedan dio aktivnosti nije moguće izvesti pod sadašnjim okolnostima. Iz tog razloga, partneri su se saglasili da Zajedničkom sekretarijatu Interreg programa CBC Italija – Albanija – Montenegro upute zahtjev za produženje trajanja projekta do kraja juna 2021. godine.

Tokom sastanka usaglašen je i sadržaj upitnika kojim bi se ispitalo interesovanje crnogorskih i albanski malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede, turizma, modene industrije, ICT-ja i mehanike za saradnju sa italijanskim kompanijama iz regije Pulja. Ova aktivnost treba da posluži za bolju pripremu, projektom planiranog B2B skupa, koji će biti održan on-line ili „in person“, zavisno od toga da li će implementacija projekta biti odgođena, kao i od epidemiloške situacije.

Projektni partneri su razgovarali i o angažovanju infopointa koji će malim i srednjim preduzećima u sve tri projektom uključene zemlje pružiti podršku u oblasti internacionalizacije, logistike i modela prodaje. 

Platforma zajedničkog registra biće obezbijeđena od strane Privredne komore Tirane i najavljeno je da će biti dostavljena svim partnerima do kraja oktobra o.g.

Naredni sastanak održeće se do kraja tekuće godine.

U radu sastanka učestvovali su Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte i Stefan Jovantović, samostalni savjetnik u Sektoru.