You are here

Sastanak Upravnog odbora projekta Odeon

13/11/2019

Predstavnice Privredne komore Crne Gore učestvuju na sastanku Upravnog odbora odeon projekta, koji se održava u Saragosi, Španija od 13. do 15. novembra ove godine. Projekat odeon finansira Evropska unija kroz Interreg Mediteranski program 2014-2020.

Pored predstavljanja redovnih aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog projekta, kao i planirane aktivnosti koje će se realizovati u narednom periodu, Sandra Perić, projektna menadžerka, i Marija Raspopović, menadžer za komunikacije, osvrnule su se i na komunikaciju koja prati pomenute aktivnosti.

Najznačajnije aktivnosti koje su do sada realizovane u okviru odeon-a su osnovanje nacionalnog čvorišta otvorenih podataka Data HUB 3. jula u Privrednoj komori, koje okuplja predstavnike javne uprave, privrede, naučne zajednice i civilnog sektora, kao i organizovanje prvog Hakatona „Neka dostupno bude i korisno“ od 3-5. oktobra ove godine.

Sastanku prisustvuju predstavnici svih partnera na projektu - Regija Veneto, Privredna komora Crne Gore, HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za MSP, inovacije i investicije), Tehnološki park Ljubljana, GFOSS (Grčko slobodno otvoreno društvo za softvere), SARGA (Vlada Aragona – Španija), KIM (Fondacija za tržište znanja i inovacija), CCIAA Padova (Privredna komora Padove) i AVITEM (Agencija za održive mediteranske gradove i teritorije - Francuska).

Projekat odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 – društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače, ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj teritorija koje obuhvataju.