You are here

Seminar o jačanju kapaciteta u oblasti otvorenih podataka

20/12/2019

Privredna komora Crne Gore organizovala je 20. decembra 2019. godine, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, seminar posvećen jačanju kapaciteta u oblasti otvorenih podataka, u sklopu projekta ODEON (“Open Data for European Open INnovation”).

Riječ je projektu koji kofinansira Evropska unija i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“, a uz podršku Ministarstva javne uprave kao pridruženog partnera u Crnoj Gori.

Seminar je otvorila Nada Rakočević, članica tima projekta odeon i sekretarka OU ICT u Privrednoj komori Crne Gore.

-U okviru projekta odeon, u julu ove godine,  formiran je dataHub, koji okuplja predstavnike javne uprave, privrede, naučno obrazovne zajednice i civilnog sektora. Misija DataHUB-a je podizanje svijesti o značaju otvaranja podataka, unaprjeđenju kapaciteta za njihovo otkrivanje tj.prepoznavanje,  kreiranje  i upotrebu. Današnji seminar prvi je u nizu skupova, koji će kroz projekat ODEON i  DataHUB-a biti organizovani u narednim mjescima i koji će biti usmjereni ka ključnim akterima procesa otvaranja podataka – kazala je gospođa Rakočević.

Seminar je vodio Goran Pastrović, RESPA program menadžer.

Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je obezbijediti održivi ekonomski rast. Za dostizanje toga cilja nužno je jačanje inovativnog potencijala i optimalno korišćenje resursa. Jedan od resursa za njegovo ostvarenje su javni∕otvoreni podaci – svi podaci koje javna tijela kreiraju, prikupljaju ili plaćaju, kao što su na primjer: geografski, statistički, podaci o vremenu i dr. Do danas ovakvi podaci predstavljaju neiskorišćen resurs sa puno potencijala. U tu svrhu kreiran je projekat ODEON, koji ima cilj da stvori novi model upravljanja na osnovu podataka, a u skladu sa Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta u EU. ODEON pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za mikro, mala i srednja preduzeća, istraživače, ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme za generisanje podataka u cilju daljeg razvoja i inovacija.

- Znanje je otvoreno ako je neko slobodan da mu pristupi, koristi ga, modifikuje i dijeli – pri čemu se čuvaju njegovi izvornost i otvorenost. Otvorene podatke i sadržaj može svako slobodno koristiti, mijenjati i dijeliti u bilo koju svrhu – naveo je Pastrović.

On je predstavio istoriju otvorenih podataka u EU od Direktive 2003/98/EC do danas.

Bojana Bajić, načelnica Direkcije za  interoperabilnost  registara i normativne poslove  u Ministarstvu javne uprave, koji je pridruženi partner Privrednoj komori Crne Gore na ovom projektu, upoznala je učesnike seminara sa aktivnostima koje Ministarstvo realizuje na polju otvorenih podataka. I pored činjenice da je broj setova otvorenih podataka na portalu www.data.gov.me znatno veći u odnosu na prošlu godinu, uz najave pojednih institucija da će u skorije vrijeme svoje podatke učiniti dostupnim u željenom formatu, i dalje postoji mnogo setova podataka koji nisu dostupni u otvorenom fomatu kao i onih koji još uvijek nisu prepoznati kao potencijalno korisni podaci, čijom upotrebom bi se dala dodata vrijednost.