You are here

Studijska posjeta Univerzitetu Joanneum u Gracu

29/04/2022

U okviru projekta DUALMON – Jačanje kapaciteta za sprovođenje dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju, u periodu 25–29.04.2022. organizovana je studijska posjeta Univerzitetu Joanneum u Gracu (Austrija), u kojoj su učestvovali predstavnici institucija visokog obrazovanja iz Crne Gore (Univerzitet Crne Gore, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja) i privrede (Privredna komora i preduzeća, Voli Trade doo i Crnogorska plovidba A.D.). Tokom petodnevne posjete učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa funkcionisanjem sistema dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Austrije kroz obilazak preduzeća u kojima se obrazuju studenti koji studiraju na ovaj način, kao i razgovor sa studentima i profesorima univerziteta Joanneum.

Visoko stručno obrazovanje u Ausriji ima dugu tradiciju tijesne i uspješne saradnje sa biznis sektorom. Studenti se veoma rano uključuju u proces rada, obično već na početku srednje škole, tako da kada dođu na fakultet uglavnom imaju značajno radno iskustvo, što im olakšava da bolje shvate teorijska predavanja a kasnije i da ta znanja bolje primijene u praksi. Takođe, oni prenose i svoja iskustva profesorima i na taj način pomažu da se kreira adekvatan plan i program za nove generacije.