You are here

Testiranje Indeksa cirkularnosti na sektor ribarstva i akvakulture u okviru BLUEfasma projekta

02/10/2020

U okviru projekta BLUEfasma (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi), koji finansira EU kroz Interreg Mediteranski program, organizovana je radionica o cirkularnoj ekonomiji u sektoru ribarstva i akvakulture. Radionica je organizovana 16. septembra u Kotoru, u prostorijama Instituta za biologiju mora, koji je pridruženi partner na projektu.

Pored uvodnog izlaganja predstavnice Privredne komore Marije Raspopović, koordinatorke projekta, i direktora Instituta za biologiju mora Aleksandra Joksimovića, koji su ukratko predstavili projekat, planirane aktivnosti i učinke, predavanje o cirkularnoj ekonomiji i njenoj primjeni na navedene sektore vodila je Ladeja Godina Košir iz kompanije Circular Change iz Slovenije.

Na radionici je bilo riječi o tome šta je cirkularna ekonomija, na koji način se ona može primijeniti na sektor ribarstva i akvakulture, i koji su to primjeri iz regiona i Evrope koji mogu služiti kao modeli ponašanja kada je u pitanju uvođenje cirkularnih praksi. Takođe, predstavljen je i alat za samoprocjenu cirkularnosti koji je razvijen od strane partnera na BLUEfasma projektu iz Grčke, Univerziteta u Patri.

Odgovarajući na upitnik razvijen za potrebe pomenutog alata, predstavnici kompanija koje posluju u oblasti ribarstva i akvakulture, ali i ribari, imali su priliku da kroz pitanja o generalnom pristupu, eko-dizajnu, pakovanju, odlaganju, izboru dobavljača, objektima i plovilima koja koriste, kanalima distribucije, upravljanju otpadom i želji za uvođenjem cirkularnih praksi, saznaju na kom su nivou. Rezultati odgovora na upitnik generišu se kroz alat i daju rezultat o tome gdje se kompanija nalazi na ljestvici cirkularne ekonomije tj. da li su u pitanju tipični model linearne ekonomije, zelena ekonomija i eko-razmišljanje, prvi koraci ka cirkularnoj ekonomiji ili model cirkularne ekonomije.

Pomenuta aktivnost doprinosi realizaciji BLUEfasma projekta i integraciji i implementaciji principa cirkularne ekonomije u sektoru plavog ribolova/akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Dalje, ona doprinosi i ostvarivanju glavnog cilja projekta tj. osnaživanju inovativnog kapaciteta MSP i pomorskih klastera/mreža i povećanju broja aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se potspješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.