You are here

Treća MARDS obuka akademskog i stručnog osoblja

05/10/2019

Treća MARDS obuka akademskog i stručnog osoblja predstavnika partnerskih organizacija projekta „Reformisanje doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji – primjer dobre prakse”, MARDS (Erasmus+) o EU praksi doktorskog obrazovanja: kolaborativni doktorski programi, održana je u Banskoj Bistrici, Slovačka, od 2. do 5. oktobra 2019. godine.

Univerzitet Crne Gore je koordinator regionalnog projekta “Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm” (Reformisanje doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji – primjer dobre prakse). Pored Univerziteta  Crne Gore, u projekat su uključeni i Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Privredna komora, kao  i univerziteti i socijalni partneri iz Albanije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Slovačke.

Cilj projekta MARDS je rješavanje jednog od najizraženijih problema u crnogorskom i albanskom prostoru visokog obrazovanja - doktorskih studija, koje će kroz ovaj projekat pokušati reformisati na bazi Salzburških principa i najnovijih preporuka Evropske unije. Kao pilot primjer uspostaviće se dvije zajedničke doktorske škole. Projekat će preispitati postojeće nacionalne politike/standarde za doktorske studije,  kompatibilnost sa EU praksama i predložiti novi model doktorskih studija u dvije zemlje prilagođen stečenim iskustvima proteklih decenija i sadašnijim potrebama. Predložiće se održive metode finansiranja doktorskih studija u dvije zemlje na nacionalnim nivoima. Takođe, dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i nastavnika.

Pored predstavnika Privredne komore na obuci, dr Mladena Perazića, Crnu Goru je predstavljala delegacija u sljedećem sastavu: prof. dr Radovan Stojanović, prof. dr Predrag Miranović i prof. dr Biljana Šćepanović sa Univerziteta Crne Gore i prof. dr Zoran Cekić i dr Marija Orlandić sa Univerziteta Donja Gorica.

Cilj obuke je bio da se koncipiraju najznačajnije komponente kolaborativnih doktorskih programa u Crnoj Gori i Albaniji.