You are here

Treći sastanak u cilju razvoja regionalno zasnovanog zanimanja moler

26/04/2020

U okviru regionalnog projekta TO REGOS, koji finansira Austrian Development Agency, 26. aprila 2020. godine, putem aplikacije ZOOM, održan je treći online nacionalni sastanak u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja moler.

Članove radne grupe su pozdravili gospođa Sandra Brkanović, rukovodilac Sektora za istraživanje i razvoj kvalifikacija u Centru za stručno obrazovanje i Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj Komori Crne Gore. Srđan Obradović, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija u Centru za stručno obrazovanje, upoznao je članove radne grupe sa detaljima rada u vezi izrade regionalnog standarda zanimanja moler. Radna grupa radila je na definisanju ključnih poslova i aktivnosti u okviru grupe poslova kod grupe poslova: Administrativni zadaci, Komercijalni zadaci, Komunikacija i saradnja sa drugima, Osiguranje kvaliteta, Zaštita na radnom mjestu i zaštita životne sredine, kao i na definisanju opisa zanimanja, radnog okruženja i uslova rada i odnos sa drugim profesijama. Radna grupa je razmotrila sugestije svojih članova i uskladila formulacije aktivnosti kod ključnih poslova - Operativni poslovi za standard zanimanja moler, Analiza, planiranje i organizacija rada i Priprema radnog mjesta.

Radna grupa se saglasila da urađeni nacrt standarda zanimanja moler/molerka uputi Projektu, kao zvanični nacionalni predlog ovog zanimanja. Nastavak rada je dogovoren za nakon održavanja regionalnog sastanka.

Sastanku su prisustvovali relevantni predstavnici privrede iz oblasti građevinarstva, predstavnik srednje stručne škole iz Podgorice, koordinator za izradu standarda zanimanja ispred Centra za stručno obrazovanje Srđan Obradović, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje i razvoj kvalifikacija i nacionalni koordinator projekta za obrazovanje Sandra Brkanović i direktor sektora za obrazovanje i kvalitet i nacionalni koordinator projekta za privredu Mladen Perazić.