You are here

Sastanak Generalnog sekretara sa španskim diplomatom

10/09/2015

Generalni sekretar Privredne komora Crne Gore Pavle D. Radovanović sastao se 9. septembra 2015. sa ekspertom za međunarodnu trgovinu Ambasade Španije Marcom Bruix Bonetom.

Generalni sekretar je upoznao gosta sa radom Komore, njenom organizacijom, poslovima i zadacima.
Tokom sastanka istaknut je značaj granskih udruženja u Komori, posebno u domenu uticaja na kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta kroz kvalitetniju legislativu.
Radovanović je ovom prilikom istakao i atraktivnost poslovnog ambijenta Crne Gore za privlačenje izvozno orijentisanih stranih direktinih investicija, sa stanovišta pravnog okvira, jednostavnog start-up i povoljne poreske politike.