You are here

Alvares u posjeti Komori

06/07/2017

U okviru posjete našoj zemlji Havijera Alvaresa, ekonomskog savjetnika u Ambasadi Kraljevine Španije sa sjedištem u Beogradu, na sastanku u crnogorskoj Privrednoj komori je 6. juna 2017. godine razgovarano o mogućnostima unapređenja poslovne saradnje sa tom državom. 

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Stanko Zloković je gostu predstavio ulogu, značaj i strukturu crnogorskog komorskog sistema, posebno u sferi međunarodnih odnosa. Istakao je da je jedan od razvojnih prioriteta naše zemlje energetski sektor, u okviru kojeg značajno mjesto zauzima i proizvodnja solarne energije. Naglasio da se intenzivno radi na poboljšanju infrastrukture, autoputu Bar-Boljare, te da je potpisan i Memorandum o izgradnji Jadransko-jonskog autoputa, koji će imati posebno značajnu ulogu za razvoj turizma.

Alvares je iskazao želju da doprinese jačanju ekonomske saradnje između Španije i Crne Gore, imajući u vidu aktuelne trendove da diplomatija sve više postaje sredstvo uspostavljanja poslovnih veza. Sagovornici su se saglasili da je potrebno podstaći interesovanje kompanija obje zemlje za uspostavljanjem partnerstava, čemu bi doprinijelo i potpisivanje sporazuma o saradnji privrednih komora Crne Gore i Španije.