You are here

Ambasador Slovačke u Komori

24/04/2018

Ambasador Slovačke Republike u Crnoj Gori, gospodin Roman Hloben posjetio je Privrednu komoru Crne Gore i razgovarao sa njenim predsjednikom Vlastimirom Golubovićem. Ambasador je naglasio da je do sada imao izuzetno kvalitetnu saradnju sa Komorom i iskazao uvjerenje da će se to i ubuduće nastaviti.

Istakao je izuzetne odnose koje dvije zemlje imaju na političkom planu, naglašavajući da  ekonomska saradnja, na žalost, nije na istom nivou. S toga je inicirao posjetu Privrednoj komori Crne Gore, respektujući je kao instituciju koja može dati doprinos intenziviranju ekonomske saradnje, pa samim tim i povećanju obima razmjene roba i usluga koje dvije zemlje ostavruju.

Predsjednik Golubović se saglasio da je nužno uložiti dodatne napore da se poboljša ekonomska saradnja Crne Gore i Slovačke, prepoznajući kao mogućnost za to i uključivanje slovačkih kompanija u realizaciju velikih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Pored ostalog, Predsjednik smatra da bi bilo korisno predstavnicima sektora malih i srednjih preduzeća iz Slovačke učiniti dostupnim informacije o pogodnostima koje se nude kroz slobodne i biznis zone. Uzimajući u obzir iskustva Slovačke, kako na polju prerađivačke metalske industrije, tako i energetike, prepoznaje važnim da se slovačke kompanije upoznaju sa pojedinostima projekata izgradnje velikih hidroenergetskih postrojenja.

Ambasador je istakao važnost saradnje na nivou mješovitih komisija za ekonomsku saradnju Crne Gore i Slovačke, kao jedan od preduslova njenog jačanja.

Budući da Komora Crne Gore i Komora Slovačke imaju odličnu komunikaciju, kao i Sporazum o saradnji potpisan 2011. godine, kada je predsjednik Komore Slovačke Peter Mihok posjetio našu zemlju, predsjednik Golubović je predložio održavanja poslovnog foruma početkom 2019. godine. Prvi korak ka realizaciji poslovnog foruma biće razgovori sa Predsjednikom Komore Slovačke, koji će započeti već narednih dana, kako bi se pristupilo sprovođenju neophodnih analiza među našom i slovačkom poslovnom zajednicom, a u cilju utvrđivanja interesa kompanija iz konkretnih grana za uspostavljanje kontakata i saradnje.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, Ivan Saveljić koji je učestvovao u razgovoru naglasio je spremnost ove institucije da sve relevantne informacije, vezane za tekuće i najavljene projekte u Crnoj Gori, kojima Komora raspolaže, ustupi i Ambasadi Slovačke u Crnoj Gori i partnerima iz Komore u Bratislavi. Najavio je i da će u maju, u organizaciji Komore Crne Gore, biti održan sastanak sa DKP-ima, kada će od strane svih institucija koje se u Crnoj Gori bave promocijom potencijala biti predstavljena zajednička brošura, kao i niz pojedinosti važnih za potencijalne investitore. Ambasador, koji je prethodnih godina učestvovao na ovim sastancima, naglasio je njihov značaj i ocijenio ih kao veoma korisne.