You are here

Češka želi jače ekonomske veze sa Crnom Gorom

07/02/2018

Češka je zainteresovana za produbljivanje ekonomskih veza sa našom zemljom i jače prisustvo njenih kompanija i investitora u Crnoj Gori. Ovo je istaknuto 7. februara 2018. godine prilikom posjete češkog ambasadora Karela Urbana Privrednoj komori Crne Gore i razgovora sa predsjednikom Vlastimirom Golubovićem.

Bila je ovo prva posjeta ambasadora Urbana našoj instituciji, budući da se na toj dužnosti nalazi od kraja 2017. godine.

Tema razgovora bili su ekonomska saradnja Crne Gore i Češke, sa fokusom na mogućnosti njenog unapređivanja.

Predsjednik Golubović je gostu predstavio ekonomske prilike u našoj zemlji, strukturu privrede, te pravce daljeg razvoja. Poseban osvrt bio je na robnoj razmjeni dvije zemlje koja, iako bilježi trend rasta, pokazuje smanjenje izvoza iz Crne Gore u Češku.

Crna Gora, prepoznatljiva turistička destinacija, saglasni su sagovornici, ima šta da ponudi češkim turistima i sigurno je da ima dovoljno prostora za povećanje broja posjetilaca iz ove zemlje.

Predsjednik Komore se osvrnuo i na ono što je u prethodnom periodu realizovano kao plod saradnje Crne Gore i Češke, bilo da je riječ o donatorskim ili kreditnim sredstvima obezbijeđenim kroz partnerstvo sa češkim kompanijama. Pored ostalog to su mini-hidroelektrana Vrelo, puštena u rad 2015. godine, saradnja OHL-AŽD i Željeznica Crne Gore, niz studija i projekata u oblasti voda i komunalne infrastrukture.

Tokom razgovora, domaćin je prezentoavo projekte čija je realizacija u toku, a od kojih se očekuju multiplikativni efekti, a to su gradnja auto-puta, ulaganje u energetska postrojenja posebno ona za proizvodnju iz alternativnih izvora.

Prema riječima ambasadora, Češka je posebno zainteresovana za produbljivanje ekonomskih veza, te povećanje prisustva kompanija i investitora u Crnoj Gori. Smatra da nam njihov know – how u oblasti energetike i otpadnih voda može biti od velike koristi, budući da je i Češka prije više od 15 godina bila pred sličnim izazovima sa kojima se susrijeće Crna Gora sada.

Ambasador je u razgovoru najavio da Češka u narednom periodu ima u planu pokretanje i realizovanje novih projekata na teritoriji Zapadnog Balkana, naglašavajući da njene kompnaije Crnu Goru prepoznaju kao veliku poslovnu priliku.

Ambasador je najavio konferenciju na temu otpadnih voda, koju će u ovoj godini realizovati u Crnoj Gori uz podršku Delegacije EU. Uzimajući u obzir važnost teme ovog skupa, predsjednik Golubović je ponudio podršku Privredne komore Crne Gore njegovom održavanju.

U razgovoru je učestvovao i potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić koji je prezentovao njenu organizacionu strukturu i djelatnost, naglašavajući činjenicu da je riječ o asocijaciji cjelokupne crnogorske privrede, te pravoj adresi za razgovor i djelovanje na polju ekonomskog povezivanja.

Potpredsjednik je najavio da će Komora u prvoj polovini marta organizovati sastanak sa diplomatsko konzularnim predstavnicima u Crnoj Gori, koji već dobija tradicionalni karakter. To je prilika da se predstave i aktivnosti na polju ekonomske diplomatije i projekti Komore i ministarstava vanjskih poslova, ekonomije, MIPA-e, te Sekretarijata za razvojne projekte.

Predstavio je i Konferenciju o ekonomiji Montenegro 2018, koja će biti održana 25. i 26. oktobra ove godine, najveći regionalni ekonomski skup u čijem radu učestvuju donosioci odluka, privredne komore, a predstavlja kvalitetnu priliku za razmjenu informacija i susrete na svim nivoima.

Zaključujući sastanak, predsjednik Privredne komore Golubović je pozvao Ambasadora na kontinuiranu i otvorenu saradnju.