You are here

Posjeta ambasadora Finske

23/09/2016

Ambasador Finske sa sjedištem u Beogradu Perti Ikonen razgovarao je 23. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Crne Gore sa njenim potpredsjednikom Ivanom Saveljićem o mogućnostima za razvoj poslovne saradnje dvije zemlje. 

Ikonen je naglasio da, imajući u vidu aktuelne trendove da diplomatija sve više postaje sredstvo razvoja poslovnih veza, finska Ambasada u Beogradu posebne napore ulaže kako bi unaprijedila direktnu privrednu saradnju srpskih, crnogorskih i makedonskih kompanija sa potencijalnim partnerima iz Finske. Nosilac ovih poslova u svim diplomatskim predstavništvima ove zemlje je organizacija Finski tim. Riječ je o mreži koja promoviše privredu i zastupa interese finskih preduzeća u inostranstvu sa ciljem da se razviju poslovne veze sa domicilnim preduzećima. Dogovoreno je da se provjere interesovanja kompanija obje zemlje kako bi se razmotrila mogućnost realizacije poslovnog foruma u Crnoj Gori tokom naredne godine.

Ambasador je predložio Komori da se, u cilju stvaranja jačih veza sa tridesetak ambasada koje na nerezidentnoj osnovi prate Crnu Goru sa sjedištem u Beogradu, u tom gradu periodično organizuju promotivni skupovi i prezentacije njene privrede.

Potpredsjednik je gosta upoznao o značaju i strukturi crnogorskog komorskog sistema posebno sferi međunarodnih odnosa. On je najavio održavanje Konferencije “Ekonomija Crne Gore” koja će se održati 27. i 28. oktobra u Budvi i pozvao ambasadora da učestvuje u njenom radu.