You are here

Posjeta Ambasadorke Ujedinjenog Kraljevstva

06/03/2018

Ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Alison Kemp posjetila je Privrednu komoru Crne Gore i razgovarala sa predsjednikom Vlastimirom Golubovićem.

Predsjednik Golubović je Ambasadorki predstavio aktuelnu ekonomsku situaciju, kao i značaj projekata koji su u toku i od kojih se očekuje niz multiplikativnih efekata. Tokom razgovora istaknuto je da iako Crna Gora knstantno bilježi deficit u robnoj razmjeni sa Ujedinjenim Kraljvstvom, ovaj vid saradnje je ipak u porastu. Takođe, i broj turista koji posjete Crnu Goru je sve veći i intencija je da takav trend bude nastavljen.

Ambasadorka je pohvalila ekonomske prilike u Crnoj Gori, ističući da smo zemlja sa najvećim rastom u regionu, kao i veoma vidljivim napretkom u svim oblastima. Osvrnula se i na crnogorsko – britanski poslovni forum, koji je oktobra prethodne godine održan u Londonu, a u čijoj je organizaciji učestvovala i Privredna komora Crne Gore. Naglašavajući da postoji interesovanje jednog broja britanskih kompanija za pronalaženje prostora za ulaganje, prihvatila je ideju Predsjednika da se u ovoj godini sličan skup održi u Crnoj Gori.

Predsjednik je kao odličnu mogućnost za razvoj saradnje naglasio i korišćenje povoljnosti koje se za ulaganja nude kroz Slobodnu zonu u Luci Bar, kao i biznis zone u jednom broju crnogorskih opština. Mišljenja je, kako kaže, da se uz kvalitetne partnere iz razvijenih zemalja može raditi na jačanju prerađivačkog sektora u Crnoj Gori.

Pored energetike, kao važne privredne grane u kojoj intenzivno radimo na unapređenju kroz izgradnju, u prvom redu, novih objekata, niz je sektora za čiji razvoj postoje odlične, prije svega prirodne, predispozicije.

Tokom razgovora bilo je riječi o nizu projekata koji su realizovani u prethodnoj godini uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji su bili usmjereni ka poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i o projektu koji će se realizovati posredstvom Britanskog savjeta – Vještine za 21. vijek.

Sastanak je bio povod i da se razgovara o Samitu Zapadnog Balkana, čiji je Ujedinejno Kraljevstvo ove godine domaćin, a biće održan u julu u Londonu, na kojem će Privredna komora Crne Goer biti prisutna kao član i osnivač Komorskog investicionog foruma.

Ambasadorka je naglasila da je na nedavno održanoj Investicionoj konferenciji u Londonu koju je organizovao EBRD, a na kojoj su učestvovali i predsjednici vlada zemalja Zapadnog Balkana, veliku pažnju privukla On-line investiciona platforma koju je izradio KIF, a koja je promovisana na pomenutom skupu.

Predsjednik je iskoristio susret i da predstavi glavne aktivnosti ka kojima će KIF u narednom periodu usmjeriti svoj rad i djelovanje, a to su jačanje infrastrukturne povezanosti Regiona, digitalizacija i međusobno prihvatanje profesionalnih kvalifikacija.

Zaključujući sastanak domaćin je gošću informisao da je u pripremi redovni gosišnji sastanak koji Komora organizuje sa DKP-ima, a u kojem učešća uzimaju sve institucije koje u svom opsegu rada imaju promociju ekonomskih potencijala i ekonomsku diplomatiju.