You are here

Saradnja Privredne komore i Asocijacije menadžera

25/04/2016

Privredna komora Crne Gore i Asocijacija menadžera Crne Gore sklopile su 25. aprila 2016. godine Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali predsjednici ove dvije asocijacije Velimir Mijušković i Budimir Raičković.

Privredna komora i Asocijacija menadžera dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na promociju i poboljšavanje privrednog ambijenta i ekonomske saradnje među privrednim subjektima i poslovnim udruženjima, kao i na profesionalno unapređenje menadžera koji sa preduzetnicima imaju značajnu ulogu u promociji društvenog i ekonomskog razvoja.

Saglasne su da će se saradnja, između ostalog, sprovoditi u oblastima proučavanja pitanja i praćenja pojava te kretanja u privredi i ocjenjivanja njihovog dejstva na ekonomska kretanja u Crnoj Gori, zatim pružanja i organizovanja stručne pomoći, zajedničkog učestvovanja u projektima koje finansiraju domaće i međunarodne organizacije, u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Promocija etičkih vrijednosti, standarda korporativnog upravljanja i profesionalne odgovornosti menadžera i privrednika, članica dvije asocijacije, kao i pomoć te podrška u uspostavljanju saradnje i povezivanja sa ostalim organizacijama, institucijama i naučnim ustanovama takođe će biti u fokusu saradnje.

Privredna komora i Asocijacija menadžera radiće na međusobnoj podršci, razmjeni informacija i iskustava na planu međunarodne saradnje, evropskih i globalnih integrativnih procesa kao i što boljeg pozicioniranja privrednih i menadžerskih organizacija Crne Gore.