You are here

Sastanak sa Norbertom Kartmanom

02/03/2017

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić sastao se 2. marta 2017. godine sa predsjednikom Parlamenta savezne pokrajine Hesen Norbertom Kartmanom i ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Hansom Ginterom Valterom Maternom, sa saradnicima.

Tema sastanka bila je unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje .

Potpredsjednik Saveljić izrazio je zahvalnost na izraženom interesovanju za saradnju sa Komorom i zahvalio na posjeti. Upoznao je goste sa aktuelnim stanjem crnogorske ekonomije, izvoznim potencijalima, te posebno istakao moguće pravce razvoja buduće saradnje sa njemačkom privredom. Ukazao je na značaj tržišta Njemačke uz osvrt na spoljnotrgovinsku razmjenu dvije države, te mogućnosti njenog unapređenja naročito u dijelu povećanja obima izvoza iz Crne Gore u Njemačku.

Ukupna razmjena naše zemlje sa Njemačkom je u 2015. godini iznosila 131,4 miliona eura, što je za 9,1 odsto više u poređenju sa prethodnom.

Uspješnu saradnju Njemačka i Crna Gora posebno imaju u oblastima: energetike, logistike, transporta i saobraćaja. U narednom periodu bi trebalo raditi na unapređenju i saradnje u turizmu. Saveljić je posebno naglasio zainteresovanost crnogorske turističke privrede da ugosti veći broj njemačkih turista budući da su oni decenijama bili glavni posjetioci našeg primorja.

Crnu Goru je 2016. godini posjetilo 50.577 njemačkih turista, 2,6% više u odnosu na prethodnu (49.284). Njemački turisti u 2016. godini su ostvarili 282.371 noćenja, što je pad 4%.

Saveljić je goste upoznao i sa Konferencijom o Ekonomiji koju Komora organizuje već šest godina. Ovo je jedan o najvećih regionalnih skupova kojem prisustvuje sve veći broj predstavnika vlada, poslovne zajednice i stručne javnosti sa Balkana i šire. Konferencija pod nazivom Ekonomija – osnov povezivanja Zapadnog Balkana održana je 2014.godine u saradnji sa Komitetom za istočno-evropske ekonomske odnose iz Berlina, a oni su bili kordinatori Konferencije 2016. pod nazivom Razvojne perspektive Zapadnog Balkana.

Saveljić je ukazao na podršku poslovnih asocijacija jačanju regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu kroz aktivnosti Komorskog investicionog foruma, koji okuplja privredne komore regiona. Cilj je, kako je rekao, da se privreda regiona osnaži kao cjelina i bude konkurentna na međunarodnom tržištu.

Poručio je da stranim investicijama doprinosi i sve bolja investiciona i poslovna klima koja će, zahvaljujući reformama i mjerama za unapređenje ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori, biti još povoljnija, te je pozvao njemačke investitore da ulažu u Crnu Goru. U 2016. godini direktne strane investicije iz Njemačke su iznosile 16,7 miliona eura. U periodu od 2005. do 2016. godine iz Njemačke je investirano 218,8 mil. eura, a najviše je 2007. godine - 40,0 mil. eura.

Po riječima Kartmana, Njemačka je za zainteresovana za snažnije prisustvo svoje privrede u Crnoj Gori a prezentacija crnogorskih ekonomskih potencijala na njemačkom tržištu kroz konferencije i poslovne forume svakako otvara mogućnosti dalje ekspanzije privredne saradnje.

Kartman najavljenu Konferenciju „Balkan sourcing” koja će se održati u Frankfurtu ove godine vidi kao  priliku da se crnogorske kompanije unaprijede veze sa njemačkim kroz investicije i konkretnu saradnju, a što će rezultirati većom trgovinskom razmjenom dvije zemlje.

Izrazio je očekivanje da će Privredna komora uzeti aktivno učešće u radu ove Konferencije i iskazao spremnost da se lično angažuje u njenom radu.