You are here

Ekonomske relacije Crne Gore i Jordana treba unaprijediti

27/10/2021

Privrednu komoru Crne Gore posjetio je 27. oktobra 2021. godine novoimenovani ambasador Hašemitskog Kraljevstva Jordana Ahed Sweidat i sa v.d. predsjednice dr Ninom Drakić razgovarao o mogućnostima razvoja ekonomske saradnje između dvije države.

- Mi smo voljni da imamo dobre ekonomske relacije sa Crnom Gorom. Želimo konkretne rezultate privredne saradnje kako bi ekonomski odnosi bili kvalitetni poput političkih koji su uspostavljeni između naše dvije države – kazao je Swidat.

V.d. predsjednice Drakić je istakla važnu ulogu Komore kao asocijacije koja okuplja cjelokupnu crnogorsku privredu, naročito apostrofirajući njen značaj u razvoju međunarodnih odnosa i promociji poslovanja naših kompanija.

Komora ima uspostavljenu saradnju sa Privrednom komorom Amana, a sagovornici su se saglasili da je treba proširiti na druge industrijske i trgovinske komore Jordana. Dogovoreno je da Jordan posjeti delegacija privrednika iz Crne Gore , kako bi sa kolegama iz zemlje domaćina uspostavili kontakte i razmotrili mogućnosti za partnerstava na konkretnim projektima. Ova posjeta biće realizovana čim to dozvole pandemijske okolnosti.

Drakić je predstavila ekonomske potencijale Crne Gore, posebno ističući one za razvoj poljoprivredne proizvodnje, energetike iz obnovljivih izvora, turizma sa naglaskom na zdravstveni i informaciono-komunikacionih tehnologija. Ukazala je na projekte u turizmu, koji su aktuelni ili su u planu, ocjenjujući da postoji prostor za učešće jordanskih investitora u njihovoj realizaciji. Takođe je naglasila važnost Luke Bar kao hab destinacije za ulaz roba iz Jordana namijenjenih tržištima regiona i EU.

Ambasador Sweidat takođe vidi mogućnost saradnje turističkih poslenika dvije države, dodajući da bi uspostavljanje low cost linije između aerodroma u Crnoj Gori i Jordanu značajno doprinijelo boljoj turističkoj razmjeni. Takođe je kazao da je Jordan veoma značajan proizvođač električnih uređaja (posebno klima uređaja) koje u velikoj mjeri izvozi na tržište SAD, čokolade, organske hrane, đubriva i sličnog.